Infrastruktura Prawo i przetargi
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

Województwo wielkopolskie z przetargami w ramach Kolei Plus

Województwo wielkopolskie z przetargami w ramach Kolei Plus SU145 z Bipą w Szamotułach przy ul. Targowej. Pociąg specjalny z okazji Dnia Dziecka. 3 czerwca 2000 roku. Fot. Bazakolejowa.pl / Witold Niedzielski

Województwo Wielkopolski ogłosiło przetarg dla trzech projektów, złożonych przez Samorząd w ramach programu Kolej Plus. Chodzi o linie kolejowe nr 368, 369 oraz ciąg na liniach nr 390/236.

Województwo wielkopolskie ogłosiło przetarg, dotyczący opracowania dokumentacji dla projektów zgłoszonych do programu Kolej plus. Obejmuje on 3 części. To:

Część I – projekt liniowy pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390 / 236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec”;

Część II – projekt liniowy pn. „ Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły”;

Część III – projekt liniowy pn. „ Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempiń”.

W każdej z nich konieczne będzie zrealizowanie 6 etapów:

Etap 1 – Pozyskiwanie danych i zdefiniowanie wariantów infrastruktury,

Etap 2 – Prognozy ruchu dla wariantów infrastruktury,

Etap 3 – Analiza ruchowo-eksploatacyjna dla wariantów infrastruktury,

Etap 4 – Oszacowanie kosztów dla wariantów infrastruktury – wstępne RCO, wskazanie istotnych kwestii technicznych,

Etap 5 – Wybór preferowanego wariantu,

Etap 6 – Ocena wpływu projektu na uzyskanie/usprawnienie połączenia z miastem wojewódzkim.

Oprócz powyższego zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie również przedłożeniu opinii i stanowisk podmiotów oraz instytucji, które będą realizowały przedsięwzięcia mogące mieć wpływ na realizację projektu, a także podmiotów i instytucji, które odpowiadają za zarządzanie infrastrukturą kolejową, której funkcjonowanie może mieć wpływ na realizację danego projektu. W ramach zamówienia trzeba będzie również zorganizować i udokumentować odbycia spotkań informacyjnych (konsultacyjnych) ze społeczeństwem w miejscach, w których planowana jest realizacja projektów, w celu ograniczenia lub zapobieżenia konfliktom społecznym.

Studium będzie stanowić podstawę do opracowania przez PKP PLK studium projektowo-technicznego obejmującego: wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej określającej w sposób szczegółowy zakres rzeczowy prac niezbędnych do realizacji projektu, opracowanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz szczegółowym kosztorysem inwestorskim oraz pozyskanie stosownych decyzji administracyjnych.

Oferty w przetargu można składać do 12 maja 2021 r. Będą oceniane według kryteriów: cena – waga 60, dodatkowe doświadczenie eksperta w dziedzinie analiz ruchu pasażerskiego – waga: 20 oraz dodatkowe doświadczenie eksperta w dziedzinie analiz ruchowo – eksploatacyjnych – waga: 20.

Przypomnijmy, że województwo wielkopolskie zgłosiło do programu Kolej plus pięć projektów. To oprócz wspomnianych trzech również: rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo oraz budowa połączenia kolejowego Turek – Konin. Ten ostatni projekt budzi jednak sporo wątpliwości i najmniejsze szanse na realizację.

Samorządy muszą złożyć wstępne studia planistyczne do PKP PLK jeszcze w tym roku. Obecnie prace nad nimi w poszczególnych regionach są na różnych etapach zaawansowania, ale zasadniczo można odnieść wrażenie, że nie postępują na tyle intensywnie, by można być spokojnym o ich efekty. O kolejnych przetargach na opracowanie studiów będziemy informować na łamach portalu NaKolei.pl.Kongres590