VII Kongres Rozwoju Kolei
Infrastruktura
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

Wielkopolska z przetargiem na studia dwóch projektów w ramach Kolei Plus

Wielkopolska z przetargiem na studia dwóch projektów w ramach Kolei Plus Tarcza ostrzegawcza do semafora wjazdowego na stację Kąkolewo od strony Garzyna, 2007 rok. Fot. Wojciech Frykowski

Województwo wielkopolskie ogłosiło kolejny przetarg na opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach program Kolej plus.

Jest to o tyle istotne zamówienie, że obejmuje budowę nowej linii kolejowej. W ramach przedmiotu zamówienia zamawiający wyodrębnił dwie części:

Część I – projekt liniowy pn. ”Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo”;

Część II – projekt liniowy pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin”.

Prace w każdej z nich polegać będą na:

 1. Wykonaniu opracowania: wstępne studium planistyczno – prognostyczne, które obejmować będzie następujące etapy:
  – Etap 1 – Pozyskiwanie danych i zdefiniowanie wariantów infrastruktury,
  – Etap 2 – Prognozy ruchu dla wariantów infrastruktury,
  – Etap 3 – Analiza ruchowo-eksploatacyjna dla wariantów infrastruktury,
  – Etap 4 – Oszacowanie kosztów dla wariantów infrastruktury – wstępne RCO, wskazanie istotnych kwestii technicznych,
  – Etap 5 – Wybór preferowanego wariantu,
  – Etap 6 – Ocena wpływu projektu na uzyskanie/usprawnienie połączenia z miastem wojewódzkim.
 2. Przedłożeniu opinii i stanowisk podmiotów oraz instytucji, które będą realizowały przedsięwzięcia mogące mieć wpływ na realizację projektu i podmiotów oraz instytucji, które odpowiadają za zarządzanie infrastrukturą kolejową, której funkcjonowanie może mieć wpływ na realizację danego projektu.
 3. Zorganizowaniu i udokumentowaniu odbycia spotkań informacyjnych (konsultacyjnych) ze społeczeństwem.

Studium Planistyczno-Prognostyczne ma stanowić kompletny dokument wymagany w II etapie naboru wniosków do Programu, który będzie podstawą do dalszej realizacji projektu oraz określenia wskaźników potrzebnych do jego oceny i rankingowania projektu w ramach programu Kolej Plus. Studium będzie stanowić podstawę opracowania przez PKP PLK studium projektowo-technicznego obejmującego: wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej, opracowanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu oraz szczegółowym kosztorysem inwestorskim, a także uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych.

Oferty w przetargu można składać do 1 czerwca 2021 roku. Będą oceniane według kryteriów: cena – 60%, dodatkowe doświadczenie eksperta w dziedzinie analiz ruchu pasażerskiego – 20% oraz dodatkowe doświadczenie eksperta w dziedzinie analiz ruchowo – eksploatacyjnych – 20%.

Przypomnijmy, że wcześniej samorząd ogłosił przetarg, dotyczący opracowania studiów dla trzech innych projektów, tj.: projektu pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków–Rogoźno–Wągrowiec”, projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód–Szamotuły” oraz projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem–Czempiń”.