Działania Przewozy towarowe Wywiady

Warsewicz: Na PKP CARGO trzeba patrzeć jako na grupę

Warsewicz: Na PKP CARGO trzeba patrzeć jako na grupę fot. PKP Cargo

Na PKP CARGO trzeba patrzeć jako na Grupę a nie jednostkowo – powiedział dziennikarzom Prezes Czesław Warsewicz, podczas konferencji podsumowującej inwestycje taborowe.

Spółka realizuje obecnie trzy duże projekty, na które składają się cztery zadania. Dwa z nich obejmują dostawy wagonów platform, trzeci wielosystemowe lokomotywy (będzie ich 5), czwarty zaś terminal w Małaszewiczach.

Jak wskazał Warsewicz projekt CL Małaszewicze to przede wszystkim modernizacja terminala. Umowa już została podpisana. Celem jest wydłużenie torów, tak, aby była całopociągowa możliwość przeładowywania.

Dziś Małaszewicze nie mają problemu z przepustowością i przeładunkiem pociągów. Mamy tam maksymalnie 14 pociągów dziennie, z czego wykorzystujemy 9-12 dziennie. Te możliwości zatem są. Inwestycje mają zatem znaczenie przyszłościowe – powiedział Czesław Warsewicz. Warto zaznaczyć, że na tę chwilę posiadane moce przerobowe terminala są więc wystarczające. Nie ma bowiem możliwości przejazdu przez granicę większej liczby pociągów. Do tego są potrzebne inwestycje PKP PLK, które mają być realizowane.

Jeżeli zwiększy się przepustowość granicy, w tym kontroli celnej, będziemy reagować – zapewnił Warsewicz. W pierwszym etapie będziemy chcieli zwiększyć liczbę pociągów w Małaszewiczach do 20 a docelowo do 40 – wskazał szef PKP CARGO.

Nie tylko Jedwabny Szlak

Szersze spojrzenie na PKP CARGO jako Grupę wiąże się także z taborem, który spółka kupuje. Zakontraktowane wagony platformy nie są przeznaczone tylko na Jedwabny Szlak, ale dla całości przewozów intermodalnych, wykonywanych przez spółkę w Europie, również przez spółkę PKP International. Małaszewicze są więc tylko jednym z elementów strategii realizowanej przez PKP CARGO, ale nie tym kluczowym.

Zarządzanie spółką polega na zarządzaniu obszarami biznesowymi – wskazał Czesław Warsewicz. Dla nas nie ma różnicy czy jest to rynek lokalny czy międzynarodowy. Pracujemy nad integracją Grupy PKP CARGO w zakresie przewozów intermodalnych. Składa się na to proces logistyczny, taborowy i ofertowy. Dzisiaj wyzwaniem dla nas jest przygotowanie przekształcenia się w operatora logistycznego – dodał. W ocenie Prezesa Warsewicza to jest właśnie ambicja i wizja spółki. A w osiągnięciu celów pomóc mają zakupy taborowe. Ich realizacja będzie dużym wzmocnieniem dla PKP CARGO. Czekaliśmy na ten tabor – otwarcie przyznaje szef przewoźnika.

W ramach tworzenia oferty logistycznej realizowany ma być także proces integracji terminali.