NaKolei.pl WiadomościInfrastruktura Thales będzie utrzymywał system ERTMS/ETCS na liniach kolejowych 570 i 64 do 2024 r.

Thales będzie utrzymywał system ERTMS/ETCS na liniach kolejowych 570 i 64 do 2024 r.

Redakcja
Stacja Kozłów. Fot. Mathieu Mars, Wiki Commons

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę z Thales Polska Sp. z o.o., dotyczącą usługi utrzymaniowo-serwisowej systemu ERTMS/ETCS poziom 1 na liniach kolejowych 570 i 64 na odcinku Psary – Kozłów na lata 2021 – 2024.

Zamówienie zostało udzielone bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jako powód podano brak konkurencji ze względów technicznych.

W uzasadnieniu wskazano dwie przesłanki dla udzielenia zamówienia z wolnej ręki, w związku zaistnieniem stanu, zgodnie z którym zadanie to może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę.

Po pierwsze podano przyczynę techniczną o charakterze obiektywnym. Jak napisano w uzasadnieniu prawidłowa realizacja usługi utrzymaniowo – serwisowej systemu ETCS poziom 1 na odcinkach linii kolejowych 570 i 64, wymaga dysponowania wiedzą w zakresie systemu ETCS w wersji zainstalowanej na linii, tj. AlTrac 6413. Tylko producent przedmiotowych urządzeń posiada niezbędna wiedzę (m.in. odnośnie ich budowy, gwarancji bezpieczeństwa systemu, a także w zakresie oprogramowania) konieczną do prawidłowej i bezpiecznej realizacji usługi utrzymaniowo – serwisowej. W tym miejscu należy podkreślić, że zabudowany przez firmę Thales system ETCS poziom 1 posiada Certyfikaty Weryfikacji WE, Deklaracje Weryfikacji WE oraz wydane na ich podstawie przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego „Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego sterowanie – urządzenia przytorowe ERTMS/ETCS poziom 1”. Realizacja usługi utrzymaniowo – serwisowej nie może w żaden sposób naruszyć ww. dokumentów. W przypadku takiego naruszenia, niemożliwa byłaby dalsza eksploatacja systemu ETCS poziom 1 zabudowanego na odcinku linii kolejowych 570 i 64.

Uwzględniając powyższe PKP PLK stwierdziło, że występują „względy techniczne” o charakterze obiektywnym, które wskazują na rzeczywisty monopol określonego wykonawcy, w tym wypadku firmy Thales. Do prawidłowej realizacji usługi utrzymaniowo – serwisowej niezbędne są szczegółowe dane techniczne dotyczące zastosowanego rozwiązania technicznego (platformy sprzętowej i oprogramowania).

Po drugie wskazano przyczynę związaną z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Podano, że firma Thales nie tylko dysponuje stosowną wiedzą, niezbędną do realizacji zamówienia, ale także jest właścicielem majątkowych praw autorskich do własnych rozwiązań technicznych. W zakresie systemu ETCS poziomu 1 dotyczy to rozwiązania AlTrac 6413. Posiadanie wiedzy dotyczącej systemu ETCS poziomu 1 w zakresie rozwiązania AlTrac 6413 oraz związanego z nim oprogramowania niezbędna jest do prawidłowego wykonania zamówienia. Powyższa wiedza stanowi know-how przedsiębiorstwa Thales i podmiot ten nigdy nie przenosił na nikogo majątkowych praw autorskich do swoich rozwiązań. W związku z powyższym udział firmy Thales w procesie utrzymania oraz serwisu systemu ETCS poziomu 1 zabudowanego na liniach 570 i 64, konieczny jest w celu właściwego realizowania czynności związanych programowaniem balis oraz kart LEU AlTrac 6413.

Całkowita końcowa wartość umowy, podpisanej w dniu 16 sierpnia 2021 r., to 1 982 400.00 PLN netto.

Skomentuj ten artykuł

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Rozumiem Polityka prywatności