Działania Ekonomia i rynek Przewozy towarowe Wiadomości

Raport zintegrowany Grupy PKP CARGO za 2018 rok

Raport zintegrowany Grupy PKP CARGO za 2018 rok Fot. PKP Cargo

Grupa PKP CARGO ogłosiła raport zintegrowany za 2018 rok. To drugi taki dokument w historii firmy, który pokazuje w sposób kompleksowy działalność Grupy PKP GARGO zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i w sferach: pracowniczej, społecznej i środowiskowej.

Publikacja raportu zintegrowanego ma charakter nieobligatoryjny i świadczy o stałym podnoszeniu standardów przejrzystości i komunikacji PKP CARGO ze wszystkimi interesariuszami Spółki. Raport „PKP CARGO. Lider rynku usług logistycznych” został opublikowany w wersji on-line. Dokument w sposób przekrojowy przedstawia działalność Grupy w 2018 roku, przybliża specyfikę funkcjonowania na rynku, demonstruje, jak PKP CARGO przekłada zasoby ludzkie i materialne na wyniki i wartości.

Poprzedni rok był bardzo dobrym okresem dla Grupy PKP CARGO, śmiem nawet twierdzić, że najlepszym w jej historii. Świadczą o tym zarówno wysokie wskaźniki przewozów, jak i znakomite wyniki finansowe. Przy czym te ostatnie pokazują, że rośnie efektywność naszej podstawowej działalności, gdyż tempo wzrostu przychodów było wyższe niż dynamika kosztów – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO.

Wykorzystany potencjał

Z raportu podsumowującego działalność przedsiębiorstwa w 2018 roku mogą korzystać wszyscy interesariusze Spółki: akcjonariusze, pracownicy Grupy PKP CARGO, analitycy, ekonomiści, bankowcy, eksperci rynku transportowego i inne osoby zainteresowane naszą działalnością. Raport podsumowuje wskaźniki ekonomiczne za 2018 roku, a warto zauważyć, że był to rok, gdy Grupa osiągnęła rekordowy poziom EBITDA – powyżej 900 mln zł.

Jest to efekt skutecznego wykorzystania przez Grupę wysokiego tempa rozwoju gospodarczego oraz dyscypliny w obszarze zarządzania kosztami. W tym czasie kontynuowaliśmy ambitny program modernizacji taboru, jednocześnie dokonując redukcji zadłużenia – podkreśla Leszek Borowiec, członek zarządu ds. finansowych.

Raport zawiera szereg szczegółowych informacji dokumentujących działalność przewozową Grupy PKP CARGO, która w 2018 roku przewiozła 121,9 mln ton ładunków osiągając ponad 5,24 mld zł przychodu.

 Dobre wyniki PKP CARGO to efekt konsekwentnie realizowanej polityki handlowej w ostatnim okresie. Sukces ten jest potwierdzeniem wzrostu zaufania do Grupy PKP CARGO oraz oznaką dobrej współpracy z naszymi Partnerami biznesowymi – mówi Grzegorz Fingas, członek zarządu ds. handlowych.

Grupa PKP CARGO współpracuje z największymi polskimi i światowymi grupami kapitałowymi. Kluczowe procesy budujące wartość PKP CARGO obejmują sprzedaż, przygotowanie i realizację przewozów. W celu wzmocnienia możliwości operacyjnych Grupy, PKP CARGO inwestuje w zakupy nowych lokomotyw i platform intermodalnych.

Poszerzanie naszego potencjału przewozowego ma na celu sprostanie zwiększonym potrzebom przewozowym, a także poprawę efektywności działania poprzez wprowadzenie innowacji i zmian technicznych. Równocześnie jest to rok, w którym rozpoczęto wdrażanie szeregu inicjatyw organizacyjnych, które poprawiły naszą skuteczność i wydajność operacyjną – mówi Witold Bawor, członek zarządu ds. operacyjnych.

Kompleksowe ujęcie

Raport zintegrowany, oprócz wskaźników ekonomicznych i informacji o potencjale przewozowym Grupy PKP CARGO, zawiera także dane poświęcone jej pracowniczej, społecznej i środowiskowej działalności. PKP CARGO już od 10 lat angażuje się w inicjatywy dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jako firma odpowiedzialna społecznie, PKP CARGO zarządza procesem przewozowym w poszanowaniu najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju w sferze ekonomicznej, społecznej i ekologicznej – przekonuje Zenon Kozendra, członek zarządu, przedstawiciel pracowników. – W ten sposób profesjonalne realizowanie celów biznesowych Spółka łączy z odpowiedzialną postawą względem pracowników, kontrahentów i środowiska naturalnego – dodaje.

Wszystkie te obszerne informacje dotyczące działalności Grupy PKP CARGO w 2018 roku dostępne są on-line dla wszystkich zainteresowanych profilem zadań największego kolejowego operatora towarowego w Polsce. Raport dostępny jest w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Zawiera liczne infografiki, które obrazowo przedstawiają kluczowe dla Spółki treści oraz bogate repozytorium archiwalnych informacji – np. raporty okresowe, newslettery oraz prezentacje.

Raport zintegrowany Grupy PKP CARGO został oparty o wytyczne IIRC (International Integrated Reporting Council) oraz o najnowsze standardy raportowania określone za pomocą wskaźników GRI (Global Reporting Initiative). Zostanie zgłoszony do prestiżowego konkursu the Best Annual Report organizowanym przez IRIP w kategorii raportu online oraz kategorii raport zintegrowany.

Zintegrowany raport dostępny na stronie: https://raportzintegrowany2018.pkpcargo.com/