Kadry i ludzie Wywiady
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

R. Zgorzelski: Budowa holdingu Grupy PKP pozostaje nadal strategicznym wyzwaniem

R. Zgorzelski: Budowa holdingu Grupy PKP pozostaje nadal strategicznym wyzwaniem

Żyjemy w zmieniającym się otoczeniu, w zmieniającym się błyskawicznie świecie i koleje chcąc być atrakcyjnym, z punktu widzenia pasażera usługodawcą, ale też konkurencyjnym przedsiębiorstwem na europejskim czy światowym rynku kolejowym – powiedział Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu PKP S.A. w wywiadzie dla NaKolei.TV.

Gość studia NaKolei.TV, Rafał Zgorzelski w sierpniu 2020 roku został powołany na Członka Zarządu PKP S.A. ds. cyfryzacji oraz budowania strategii. Jak poinformował Rafał Zgorzelski, PKP S.A. kończy prace nad nową strategią Spółki na lata 2021-2025 z perspektywą do 2030 roku.

Aktualnie finalizujemy prace nad nową Strategią PKP S.A. na lata 2021-2025 z perspektywą do 2030. Jest to też dokument, który uwzględnia kluczowe strategiczne inicjatywy Spółek, ponieważ przystępując do prac nad tym dokumentem przyjęliśmy takie założenie, że chcemy, aby z jednej strony strategia dotyczyła potrzeb własnych Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej, ale też inicjatyw realizowanych przez Spółki. Ta strategia będzie zbudowana jakby na dwóch filarach. Pierwszy filar to kontynuacji i wzmacniania dotychczasowej działalności Spółki i Grupy, a drugi rozwoju nowych usług, ponieważ żyjemy w zmieniającym się otoczeniu, w zmieniającym się błyskawicznie świecie i koleje chcąc być atrakcyjnym, z punktu widzenia pasażera usługodawcą, ale też konkurencyjnym przedsiębiorstwem na europejskim czy światowym rynku kolejowym, muszą oczywiście uwzględniać to, co się dzieje wokół i starać się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klienta – powiedział Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu PKP S.A.

Według zapowiedzi Członka Zarządu, dokument Strategii zostanie już wkrótce zaakceptowany.

Myślę, że jesteśmy w tej chwili na takim etapie prac, że ten dokument pewnie mógłby być już absolutnie zaakceptowany przez Zarząd Spółki może już na przełomie stycznia-lutego. Wtedy oczywiście będziemy zgodnie z obowiązującym tutaj modelem czy regulacjami wewnętrznymi wnosić go do Rady Nadzorczej i oczywiście ufamy, że Rada Nadzorcza względnie szybko będzie w stanie podjąć wiążącą uchwałę po swojej stronie i wtedy oczywiście skierujemy go do Ministra Aktywów Państwowych, czyli naszego właściciela. […] Ufam, że jesteśmy w stanie ten dokument czy nową strategię przyjąć w pierwszym, ewentualnie na przełomie pierwszego, drugiego kwartału roku – zapowiedział Rafał Zgorzelski.

Utworzenie struktury holdingowej w Grupie PKP zostało rozpoczęte z inicjatywy Zarządu PKP S.A. Działanie te ma na celu wzmocnienie integracji spółek współtworzących Grupę PKP. Na czym aktualnie zarzynały się prace i kiedy możemy spodziewać się jakichś szczegółów?

Jeżeli chodzi o budowę profesjonalnego holdingu to ten cel czy to zamierzenie pozostaje nadal strategicznym wyzwaniem, jakie stawiają sobie Polskie Koleje Państwowe S.A. i oczywiście również w tym dokumencie strategicznym […] również podnosimy ten wątek, wskazując budowę Grupy PKP na zasadach profesjonalnego holdingu, jako cel jeden z nadrzędnych naszej strategii. Natomiast w tej chwili trwają prace w Ministerstwie Aktywów Państwowych nad nowelizacją kodeksu spółek handlowych, rozszerzającą ten akt prawny o elementy prawa koncernowego, które bardziej sankcjonowałoby, niż ten obecnie obowiązujący stan prawny, funkcjonowanie prawa spółek czy grupy spółek. Oczywiście ten proces legislacyjny bardzo mocno analizujemy i obserwujemy i sądzę, że przyjęcie tych nadrzędnych dokumentów będzie takim nowym paliwem dla naszej pracy w ramach Grupy PKP – mówi Członek Zarządu PKP S.A.

Pod koniec 2020 roku rozpoczęły się prace nad utworzeniem Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego, którego działania koordynować miałaby Giełda Papierów Wartościowych. Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie i ułatwienie procesów dla branży Transport-Logistyka-Spedycja (TLS) oraz zapewnienie bezpieczeństwa polskiego rynku transportowego. Uruchomienie projektu to odpowiedź na zapotrzebowanie branży o dużym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Na jakim etapie jest powstawanie tego Projektu?

W tej chwili odbywają się cykliczne spotkania zespołu roboczego, przedstawicieli Giełdy Papierów Wartościowych, jak i PKP S.A., ale też innych interesariuszy projektu, w tym PKP Cargo. Myślę, że w perspektywie kilku miesięcy będziemy mogli bardziej konkretnie powiedzieć, co udało się wypracować. […] Ten projekt, uznaliśmy, że on ma rację i bytu i szansę powodzenia, myślę, że wspólnie z kolegami z Giełdy Papierów Wartościowych, ale też z innymi przedsiębiorcami, którzy w tej inicjatywie uczestniczą, z tego co wiem, pojawiają się też kolejni chętni, to będziemy w stanie wypracować rozwiązania, które okażą się bardzo przydatne w bieżącym funkcjonowaniu Spółek – powiedział Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu PKP S.A.