Prawo i przetargi Transport miejski Wiadomości

Przetarg na opracowanie koncepcji metra w Krakowie

Przetarg na opracowanie koncepcji metra w Krakowie

Kraków ma pod koniec przyszłego roku otrzymać studium wykonalności budowy metra.

 

Władze miasta ogłosiły przetarg na wykonanie projektu  – to zadanie ma kosztować 10 mln zł, z czego połowę pokryje UE w ramach programu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF).

Miasto informuje, że „opracowanie pozwoli na dokładne określenie warunków realizacji szybkiego bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie”. I w studium zostaną pokazane aspekty techniczne dotyczące m.in. warunków geologicznych, układu torowego, sposób u wykonania tuneli i stacji. Dokument uwzględni również parametry eksploatacyjne taboru metra.

Ponadto zwycięzca przetargu opracuje szczegółowe analizy finansowe i ekonomiczne oraz przedstawione zostaną możliwości realizacyjne, w tym montaż finansowy zadania, etapowanie budowy, oraz metody zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta oraz możliwości pozyskania wsparcia zewnętrznego (budżet państwa, środki unijne, kredyty, partnerstwo publiczno-prywatne).

Przypomnijmy, że budowa metra ma poparcie większości krakowian, czemu dali cztery lata temu wyraz w referendum. Projektowana linia ma mieć długość 19 km, od Nowej Huty, przez centrum do Bronowic. Budowa (wraz z zakupem taboru) miałaby kosztować od 8 do 12 mld zł.