NaKolei.pl WiadomościKadry i ludzie Pracownicy kolei funkcjonariuszami publicznymi. Ustawa z podpisem Prezydenta

Pracownicy kolei funkcjonariuszami publicznymi. Ustawa z podpisem Prezydenta

Redakcja
Fot. Fundacja Grupy PKP

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która zmierza do zaostrzenia kar za ataki na pracowników transportu zbiorowego. Zmiany w przepisach przewidują, że pracownikom będzie przysługiwała ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Temat był niejednokrotnie poruszany na łamach portalu NaKolei.pl, z uwagi na chociażby ataki na pracowników drużyn konduktorskich, czy też kierowców autobusów. W końcu pracownicy transportu zbiorowego otrzymają większą ochronę.

Zmiany w ustawie o transporcie zbiorowym zaproponowali posłowie Lewicy. Uzasadniali, że pozwolą one zwiększyć bezpieczeństwo kierowców, a także wzmocnić ich poczucie godności zawodowej. Podczas sejmowych prac doprecyzowano zapisy dotyczące ochrony członków obsady pociągu.

Nowelizację ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Sejm uchwalił 14 kwietnia, a następnie Senat przyjął ją bez poprawek. W środę Kancelaria Prezydenta poinformowała, że regulację podpisał Andrzej Duda.

W noweli ustawy czytamy: .

W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 602) po art. 58 dodaje się art. 58a w brzmieniu: „Art. 58a. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, o których mowa w art. 22d ust. 1, a także członkowie obsady pociągu, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 7, korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855, 2339 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289).”.

W artykule 22d czytamy, że chodzi tutaj o pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych: dyżurny ruchu, nastawniczy, zwrotniczy, kierownik pociągu, ustawiacz, manewrowy, rewident taboru, automatyk, toromistrz, dróżnik przejazdowy oraz prowadzący pojazdy kolejowe (…).

Ponadto dalej w noweli ustawy czytamy, że w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 i 2666) po art. 49 dodaje się art. 49a w brzmieniu:

Art. 49a. Osoba wykonująca przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym, z wyłączeniem transportu kolejowego, podczas kierowania środkami transportu i w związku z kierowaniem nimi korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855, 2339 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289).”

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności