Ekonomia i rynek

Pociągi towarowe “łapią” historyczne opóźnienia! W ostatnim kwartale tylko co trzeci przyjechał na czas.

Pociągi towarowe “łapią” historyczne opóźnienia! W ostatnim kwartale tylko co trzeci przyjechał na czas.

W trzecim kwartale punktualnych było 37 % pociągów towarowych, w drugim 47%, a w pierwszym – prawie 49 proc., wynika z informacji Urzędu Transportu Kolejowego.

Średnio ich opóźnienia wynosiły w III kwartale aż 485 minut, czyli wzrosły w ciągu trzech miesięcy o ponad 29 proc. (z 375 minut z II kwartale br.). Największy odsetek stanowiły, podobnie jak w II kwartale br. roku, pociągi opóźnione powyżej dwóch godzin (łącznie 71,9 proc.).

Dzieje się to w sytuacji, gdy średnia prędkość handlowa jest również „historycznie” najniższa od lat. W ocenie największych przewoźników, obniżyła się ona z ok. 23 km/h przed rokiem, do niewiele ponad 21 km/h w tym roku.

Pogarsza to warunki działalności operatorów, którzy do realizacji podpisanych umów muszą podstawiać więcej wagonów i lokomotyw. Niewątpliwie, odbije się na wynikach finansowych większości z nich, szczególnie wynajmujących lub leasingujących tabor.

Powodem opóźnień są realizowane, dużej wartości, roboty na wielu odcinkach torów. W całym kraju, są one prowadzone w ok. tysiąca miejsc i odcinków.

Licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili w III kwartale br. 122,1 tysiąca tras, o 4,6 proc. Odwołali łącznie 2392 pociągów..