Działania Infrastruktura Prawo i przetargi Przewozy towarowe

PKP LHS rozstrzyga dwa przetargi dotyczące jednej inwestycji

PKP LHS rozstrzyga dwa przetargi dotyczące jednej inwestycji Fot. PKP LHS (ilustracyjne)

PKP LHS rozstrzygnęła dwa przetargi dotyczące jednej inwestycji. Chodzi mianowicie o przebudowę układu torowego od strony wschodniej wraz z modernizacją hali wagonowej z dostosowaniem do obsługi sprzętu przeładunkowego na stacji Hrubieszów LHS.

Pierwsze zamówienie dotyczy wykonanie dokumentacji projektowej i realizacji tego zadania. PKP LHS jako wykonawcę wskazało Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (Lider) oraz Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. i Palserwis Sp. z o.o. (Uczestnicy).

Zgodnie z wymaganiami PKP LHS wykonanie dokumentacji projektowej powinno obejmować: projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary i kosztorysy w wersji edytowalnej wraz z pozyskaniem map do celów projektowych, uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót i realizację robót budowlanych. Do zadań wybranego konsorcjum będzie należało również uzyskanie prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęcie zgłoszenia bez sprzeciwu od właściwego organu administracji państwowej.

Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i prawomocnych pozwoleń na całość zadania inwestycyjnego powinno nastąpić w terminie 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Realizacja robót budowlanych natomiast powinna zostać wykonana w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

Drugie zamówienie dotyczy natomiast pełnienia nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń budowy i weryfikacją dokumentacji projektowej dla wskazanego zadania. Tu PKP LHS wybrała ofertę konsorcjum firm: ZDI Sp. z o.o. (Lider) oraz Koltech Infra Sp. z o.o. (Partner).

Projekt „Przebudowa układu torowego od strony wschodniej wraz z modernizacją hali wagonowej z dostosowaniem do obsługi sprzętu przeładunkowego w stacji Hrubieszów LHS” to obok budowy terminala przeładunkowego na stacji Wola Baranowska LHS wraz z niezbędną infrastrukturą jedna z najważniejszych inwestycji spółki.

Jego realizacja jest możliwa dzięki umowie zawartej z EBI. PKP LHS otrzymało kredyt w wysokości 121 mln zł na inwestycje. Jedną z nich jest właśnie wskazany projekt. Warto przypomnieć, że dzięki środkom z EBI Spółka może przeprowadzać takie inwestycje jak: automatyzacja linii 65, która poprawi bezpieczeństwo prowadzenia ruchu pociągów i pracowników oraz pozwoli zwiększyć przepustowość linii; przebudowa układu torowego na stacji Zamość Bortatycze; wspomniana rozbudowa stacji Hrubieszów czy budowa nowej mijanki Zamość Majdan. PKP LHS unijne pieniądze przeznacza też na budowę kabla światłowodowego, instalacji sygnalizacji przejazdowej oraz rozbudowę komputerowego systemu sterowania. PKP LHS przewiduje również zakup maszyn dedykowanych do prac torowych na linii o rozstawie 1520 mm.

Szerokotorowa linia LHS jest najdłuższą taką linią na terenie Polski, przeznaczoną do transportu towarowego. Jest jednocześnie najdalej wysuniętą na zachód linią szerokotorową w Europie. Łączy kolejowe przejście graniczne polsko-ukraińskie Hrubieszów/Izow ze Śląskiem, gdzie w Sławkowie w Zagłębiu Dąbrowskim (25 km od Katowic) kończy swój bieg. Liczy prawie dokładnie 394,650 km. Najważniejszym atrybutem linii LHS jest transport bez konieczności przeładunku towarów na granicy oraz możliwość prowadzenia ciężkich składów całopociągowych.

Do zapewnienia ciągłości prowadzenia usług, jak również zwiększenia przepustowości linii konieczne są inwestycje, o których mowa na wstępie.