Prawo i przetargi Przewozy towarowe Tabor

PKP CARGO ponownie próbuje kupić lokomotywy wielosystemowe

PKP CARGO ponownie próbuje kupić lokomotywy wielosystemowe Fot. PKP CARGO

PKP CARGO ponownie ogłosiło przetarg na dostawę 5 elektrycznych, fabrycznie nowych lokomotyw wielosystemowych wraz ze świadczeniem usług utrzymaniowych.

Narodowy przewoźnik chce pozyskać w ten sposób tabor kolejowy do przewozów intermodalnych, i nie są to tylko lokomotywy. W ramach tego projektu podpisane zostały już umowy na dostawy platform intermodalnych, 936 sztuk wyprodukuje dla przewoźnika fabryka Tatravagónka ze Słowacji (część wagonów już zostało odebranych, a pozostałe będą sukcesywnie dostarczane do 2022 roku włącznie). Kolejne 220 wagonów wyprodukuje konsorcjum spółek z Grupy Greenbrier, do którego należą też Wagony Świdnica (dostawy będą miały miejsce w 2021 i 2022 roku).  Częścią tego drugiego unijnego kontraktu jest zakup 5 lokomotyw wielosystemowych. Całość programu zakupowego (1156 platform i 5 lokomotyw) będzie mieć wartość prawie 552 mln zł, w tym połowę będzie stanowić unijne dofinansowanie.

Co w ramach zamówienia?

PKP CARGO jest zainteresowane pozyskaniem lokomotyw wielosystemowych, z dopuszczeniem do ruchu w: Polsce, Austrii, Niemczech, Czechach, na Słowacji i Węgrzech, wyposażonych w systemy zasilania: 3 kV DC, 15kV 16 2/3 Hz AC oraz 25kV 50 Hz AC.

Powtórzone zamówienie obejmuje nie tylko dostawę lokomotyw, ale także: oprogramowania komputerowego z niezbędnymi do korzystania z tego oprogramowania środkami przesyłu danych (kable lub nośniki pamięci) wraz z licencjami na ich użytkowanie; zestawu antyawaryjnego; świadczenie usług utrzymania lokomotyw; wykonanie naprawy rewizyjnej P4; sporządzenie i przekazanie dokumentacji, w tym: dokumentacji konstrukcyjnej oraz zezwolenia na dopuszczenie pojazdu kolejowego do eksploatacji lub wprowadzenia na rynek; dostarczenie oprogramowania: do odczytu i analizy danych z rejestratora zdarzeń (prawnego), do odczytu i analizy danych rejestrowanych w systemach diagnostycznych lokomotywy, do odczytu danych z urządzeń pomiarowych zużycia energii elektrycznej, do obsługi systemu zarządzania częściami zamiennymi, do odczytu zapisów rejestratora systemu monitoringu wizyjnego a także przeszkolenia pracowników.

Oferty

Oferty można składać do 15 lutego 2021 roku. Będą oceniane według kryteriów: współczynnik gotowości technicznej – Waga: 10, współczynnik niezawodności – Waga: 10 oraz cena – Waga: 80.

Dwie lokomotywy mają zostać dostarczone do 31 października 2022, a kolejne 3 do 30 listopada 2022, przy czym możliwa jest dostawa w wcześniejszym terminie.

Przypominamy, że w poprzednim przetargu nie było ofert.

Patrząc na praktykę innych przetargów, można podejrzewać, że producenci chcą na przewoźniku wymóc lepsze warunki współpracy. PKP CARGO z racji na dofinansowanie unijne jest w gorszej sytuacji negocjacyjnej i niestety czas nie gra na ich korzyść – komentował wówczas ten fakt Mateusz Izydorek vel Zydorek, dyrektor Biura Klastra Luxtorpeda 2.0.