Działania Polityka Strategia Tabor

Partnerstwo na rzecz wodoru. List intencyjny podpisany

Partnerstwo na rzecz wodoru. List intencyjny podpisany Fot. Twitter / Ministerstwo Klimatu

W Ministerstwie Klimatu podpisany został wczoraj (7 lipca) list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego.

Jego sygnatariuszami byli m.in. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), PKN Orlen, Grupa Azoty, Grupa Lotos, Tauron, JSW, Gaz-System i PKP Energetyka. Rolę koordynatora działań zmierzających do realizacji celów Listu będzie pełnił Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

Budowanie gospodarki wodorowej to wielkie wyzwanie dla naszych przedsiębiorstw i instytucji naukowych. Firmy, które dzisiaj podpisały wspólnie z Ministrem Klimatu list intencyjny ws. budowy gospodarki wodorowej mają szansę stać się liderami tego rynku zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej – podkreślił minister klimatu Michał Kurtyka.

Na liście projektów priorytetowych znalazło się kilkanaście pozycji, w tym te, istotne z punktu widzenia sektora kolejowego. To:

 1. Autostrada wodorowa północ-południe – rurociąg do dystrybucji wodoru;
 2. Rozwój produkcji elektrolizerów i ogniw paliwowych wykorzystywanych w energetyce i w transporcie;
 3. Budowa kompleksu elektrolizerów;
 4. Wielkoskalowa metanizacja;
 5. Rozwój technologii Power to Gas;
 6. Wykorzystanie gazów odpadowych do wytwarzania wodoru;
 7. Rozwój lokalnych systemów transportowych w oparciu o wodór;
 8. Hub wodorowy;
 9. Budowa instalacji do wytwarzania i oczyszczania wodoru;
 10. Wykorzystanie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazowych do dystrybucji i przesyłu wodoru;
 11. Budowa kompletnego łańcucha wartości w ramach ekosystemu wodorowego w sektorze kolejowym.

Pozwalają one na wskazanie głównych kierunków, w których chce podążać Ministerstwo Klimatu. Co ważne jest wśród nich równie akcent kolejowy. Polska strategia taborowa ma się opierać o cztery filary: stworzenie łańcucha wartości dla niskoemisyjnych technologii wodorowych; wzmocnienie roli wodoru w budowaniu polskiego bezpieczeństwa energetycznego; wdrożenie wodoru jako paliwa transportowego oraz przygotowanie nowych regulacji dla rynku wodoru.

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Klimatu, rozwój sektora wodorowego w najbliższej dekadzie może w znaczący sposób przyczynić się do ograniczenia przez Polskę emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery, w szczególności z sektora transportowego. Ministerstwo Klimatu spodziewa się także wzrostu zużycia wodoru w ciepłownictwie, dzięki rozwojowi technologii power-to-gas/liquid – podano podczas podpisania listu intencyjnego. I dalej wskazano, że potencjał przemysłowy i naukowy w Polsce pozwala na budowę fabryki ogniw paliwowych i elektrolizerów. Ministerstwo Klimatu będzie starało się stworzyć najlepsze warunki do inwestowania w tę technologię w Polsce. Kolejnym elementem strategii wodorowej będzie budowa infrastruktury dystrybucji i tankowania.

Dzięki zwiększeniu udziału wodoru w naszym miksie energetycznym, możemy w sposób istotny ograniczyć import surowców z zagranicy, a w konsekwencji zwiększyć naszą niezależność i bezpieczeństwo energetyczne – zaznaczył wiceminister Ireneusz Zyska. Dziś wykonujemy pierwszy krok, zapraszając 17 podmiotów, które chcą realizować ambitne cele gospodarcze. Dziś Polska jest piątym producentem wodoru na świecie, głównie z paliw kopalnych. Chcemy aby ciężar tej produkcji przesuwał się w kierunku odnawialnych źródeł energii – dodał wiceminister.

Polska strategia wodorowa jest obecnie w przygotowaniu w Ministerstwie Klimatu. Jesienią bieżącego roku zostanie ona skierowana do konsultacji publicznych, zaś do końca roku przekazana do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Przypomnijmy, że wśród sygnatariuszy listu jest m.in. PKN Orlen, który w planach ma – razem z bydgoską PESĄ – uruchomienie produkcji pojazdów kolejowych zasilanych właśnie wodorem.

Paliwem tym zajmujemy się od około 2 lat. To kierunek, w którym chce podążać nie tylko Orlen, ale i wiele innych firm w Polsce. Inicjatywa Ministerstwa Klimatu daje szanse, aby połączyć nasze siły – powiedział członek zarządu PKN Orlen Józef Węgrecki.