Działania Strategia Wiadomości

Od 2025 roku podstawowym systemem łączności na kolei będzie GSM-R

Od 2025 roku podstawowym systemem łączności na kolei będzie GSM-R Fot. PKP PLK

Wdrożenie systemu GSM-R to przełomowy projekt, który umożliwi budowę nowoczesnego i innowacyjnego systemu kolejowego w Polsce.Dotychczas używane radio działające w paśmie 150 MHz będzie można wykorzystać jedynie w pracy manewrowej oraz w sieciach wyodrębnionych z systemu kolei- informuje Urząd Transportu Kolejowego.

W marcu 2018 r. PKP Polskie Linie Kolejowe zawarły umowę na realizację cyfrowej sieci łączności kolejowej w zharmonizowanym, europejskim standardzie GSM-R. Wraz z innymi wdrożeniami nowy standard ma funkcjonować na 15 200 km najważniejszych linii kolejowych.

Zamówienie ma zostać zrealizowane w 65 miesięcy, a zatem w sierpniu 2023 r. sieć powinna być gotowa.  W porównaniu do obecnie stosowanej łączności analogowej VHF 150 MHz, GSM-R posiada wiele zalet- czytamy w komunikacie UTK.

Zalety nowego systemu

Zdaniem ekspertów GSM-R zapewnia znacznie lepszą jakość połączenia. Brak zakłóceń pozwala na szybkie i jednoznaczne zrozumienie ostrzeżenia lub polecenia. Może to być kluczowe dla uniknięcia wypadku.

GSM-R, w przeciwieństwie do dotychczasowej łączności analogowej, nie ma charakteru rozgłoszeniowego. Oznacza to, że maszynista nie słyszy komunikacji między innymi maszynistami a dyżurnym, która może zaburzać koncentrację. Do prowadzącego pociąg dotrze jedynie ta informacja, która jest dla niego przeznaczona-czytamy.

Istotne jest także to, że GSM-R jest zabezpieczony przed ingerencją osób niepowołanych.

Wykluczone zatem będą, wciąż występujące na polskiej sieci zatrzymania pociągów przez nadanie sygnału alarmowego przez radioamatorów czy np. złodziei węgla- informuje UTK.

W sieci GSM-R dostępne są też funkcjonalności niedostępne w sieci analogowej, jak priorytetyzacja połączeń, usługi wywołań grupowych oraz zależnych od lokalizacji lub funkcji (np. od numeru pociągu).

Co być może jest najważniejsze, GSM-R zapewnia nie tylko łączność głosową, ale także transmisję danych, bez której nie będzie możliwe uruchomienie Europejskiego Systemu Sterowania Ruchem (ETCS) poziomu 2- czytamy.

Przejście na łączność cyfrową

Zdaniem UTK warunki, na jakich odbędzie się przejście na łączność cyfrową, są niezwykle istotne. Dlatego w 2018 r. UTK, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Centrum Unijnych Projektów Transportowych i PKP PLK pracowały nad określeniem zasad „migracji do GSM-R”.

W procesie czynnie uczestniczyły również inne podmioty jak Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, Instytut Kolejnictwa, środowiska naukowe oraz przedstawiciele przewoźników. Wypracowane zasady migracji do GSM-R zawarte zostały ostatecznie w Suplemencie do Krajowego planu wdrażania technicznej specyfikacji interoperacyjności „Sterowanie”- informuje UTK.

Urząd Transportu Kolejowego przypomina, że minister infrastruktury przyjął i przekazał dokument do Komisji Europejskiej w październiku 2018 r. Suplement, oprócz warunków migracji, zawiera harmonogram przejścia z analogowego systemu VHF 150 MHz do cyfrowego GSM-R.

Proces przechodzenia z systemu VHF 150 MHz do systemu GSM-R powinien zostać zakończony najpóźniej do końca 2024 r. Od 1 stycznia 2025 r. łączność w paśmie 150 MHz na liniach objętych sygnałem sieci GSM-R zostanie wyłączona-czytamy.