Działania Infrastruktura Konferencje i spotkania

PKP PLK, CUPT, UTK i Ministerstwo Infrastruktury – przedstawiciele Spółek dyskutowali o GSM-R

PKP PLK, CUPT, UTK i Ministerstwo Infrastruktury – przedstawiciele Spółek dyskutowali o GSM-R fot. PLK

Łączność cyfrowa GSM-R to temat, który w Urzędzie Transportu Kolejowego podjęto na ostatnim spotkaniu. Wzięli w nim udział przedstawiciele Urzędu, Ministerstwa Infrastruktury, PKP PLK i CUPT.

Na spotkanie zaproszono użytkowników bocznic kolejowych i zarządców infrastruktury. Do 2023 r. planowane jest wyposażenie około 15 tys. km linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK w naziemną infrastrukturę łączności GSM-R. To wiąże się ze stopniowym wygaszaniem łączności w paśmie 150 MHz. Dzięki nowym standardom będzie można obsługiwać m.in. połączenia międzynarodowe. Insfrastruktura, na której nie planuje się na razie włączania łączności GSM-R potrzebuje łączności kompatybilnej. Trzeba zaznaczyć, że wprowadzenie nowego standardu nie jest obowiązkowe.

Obowiązek wprowadzenia standardu łączności cyfrowej występuje wtedy, gdy zarządca infrastruktury lub użytkownik bocznicy są objęci wymaganiami dyrektywy w sprawie interoperacyjności (np. zarządzający infrastrukturą wchodzącą w zakres Transeuropejskiej Sieci Transportowej) i zdecydowaliby się z własnej inicjatywy zainwestować w nową łączność. Dalsze działania podejmuje się w kontakcie z PLK, która może zezwolić na podłączenie się do  istniejącego podsystemu komutacyjno-sieciowego GSM-R.

Zmiany jakie nastąpią na liniach kolejowych, o których zostali poinformowani uczestnicy spotkania to stopniowe wyłączanie łączności analogowej. Nie dotyczy to bocznic i stacji ze względu na czynności manewrowe. Dodatkowo uczestnicy spotkania skierowali do PKP PLK prośbę o jak najwcześniejsze określenie warunków dalszego korzystania z łączności analogowej lub przejścia na łączność cyfrową.