Infrastruktura Prawo co dnia Przewozy pasażerskie Przewozy towarowe Tabor
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

Obiekty infrastruktury usługowej i obowiązek ich udostępniania

Obiekty infrastruktury usługowej i obowiązek ich udostępniania fot. Newag

UTK wyjaśnia czym są obiekty infrastruktury usługowej oraz kto nimi zarządza. Istnieją przepisy określające obowiązek udostępniania ich przewoźnikom.

Ustawa o transporcie kolejowym wskazuje, że obiekty infrastruktury usługowej to m.in. obiekty specjalistyczne będące w posiadaniu producentów taboru kolejowego (operatorów infrastruktury usługowej). Mają obowiązek udostępnić je przewoźnikom kolejowym. Wynika to z ustawy jak i przepisów dyrektywy 2012/34/UE. Obowiązek ten ograniczony jest do usług, które są w danym miejscu świadczone i typu taboru, jaki jest w nim obsługiwany.

Udostępnieniu na zasadach wskazanych w prawie podlegają:

 1. stacje pasażerskie;
 2. terminale towarowe;
 3. stacje rozrządowe oraz stacje manewrowe wyposażone w urządzenia, inne niż urządzenia sterowania ruchem kolejowym, przeznaczone do zestawiania składów pociągów lub wykonywania manewrów;
 4. tory postojowe;
 5. punkty zaplecza technicznego, z wyjątkiem punktów utrzymania naprawczego przeznaczonych dla pociągów dużych prędkości lub innego rodzaju taboru kolejowego wymagającego specjalistycznego zaplecza;
 6. stanowiska techniczne, w tym stanowiska do czyszczenia i mycia taboru;
 7. infrastruktura portów morskich i śródlądowych z dostępem do torów kolejowych;
 8. instalacje pomocnicze;
 9. kolejowe stacje paliw i instalacje do tankowania na tych stacjach.

Wyjątkiem są obiekty połączone wyłącznie z infrastrukturą kolejową:

 1. stanowiącą sieć kolejową przeznaczoną wyłącznie do prowadzenia przewozów wojewódzkich lub lokalnych;
 2. uznaną w decyzji wydanej przez Komisję Europejską za lokalną infrastrukturę kolejową, która nie ma żadnego strategicznego znaczenia dla funkcjonowania rynku kolejowego;
 3. przeznaczoną wyłącznie do przewozów osób wykonywanych przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom;
 4. przeznaczoną do użytku właściciela w celu wykonywania przewozów rzeczy wyłącznie dla jego własnych potrzeb;
 5. obejmującą linie kolejowe o szerokości torów innej niż 1435 mm.

W przypadku producentów taboru kolejowego obowiązek ten dotyczy przede wszystkim punktów zaplecza technicznego. Więcej na stronie Urzędu Transportu Kolejowego.