Bez kategorii

Nowa kolejowa rewolucja na Pomorzu. Rusza inwestycja “PKM Południe”

Nowa kolejowa rewolucja na Pomorzu. Rusza inwestycja “PKM Południe” Mat. PKM

To może być nie tylko rewolucja w transporcie miejskim, ale i wielka zmiana dla całego Pomorza. Czy nowa linia kolejowa połączy gdańską Orunię z dzielnicami południowymi oraz z Pruszczem, Straszynem i Kolbudami? Samorząd województwa dofinansuje przygotowanie dokumentacji tego ważnego dla całego regionu projektu.

O projekcie, rozważanych trasach przebiegu linii kolejowej i o wielkim potencjale inwestycji rozmawiano podczas seminarium „Kolej Gdańsk Południe”.

 

Rozwój pomorskiej kolei

Rozwój transportu kolejowego jest jednym ze strategicznych działań samorządu województwa.

Wyzwanie rozwojowe dotyczące sprawnego transportu zbiorowego ma odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych województwa. Bardzo uważnie wsłuchujemy się także w postulaty zgłoszone w czasie konsultacji społecznych. Bazując na tym, poważnie rozważymy wpisanie do Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 kompleksowej koncepcji rozwoju sieci kolejowej – zapowiadał Mieczysław Struk marszałek województwa pomorskiego.

Jedną z rozważanych inwestycji jest doprowadzenie kolei do intensywnie rozbudowujących się południowych dzielnic Gdańska.

Trzy warianty

Analiza przygotowana przez Biuro Rozwoju Gdańska zakłada trzy różne warianty przebiegu linii kolejowej. Pomiędzy linią Gdańsk – Tczew a pętlą Łostowice Świętokrzyska wszystkie przebiegają tak samo. Potem jednak rozważane są trzy trasy. Jedna miałaby prowadzić w kierunku linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w okolice przystanków Jasień i Kiełpinek. Natomiast drugi wariant zakłada połączenie z linią kolejową 229 (Kolej Doliny Raduni) w Straszynie w kierunku Kolbud – czytamy w opracowaniu BRG. Trzeci wariant to skierowanie trasy w Straszynie w stronę Pruszcza Gdańskiego.

Kluczowe jest to, że udało się z kilkudziesięciu wariantów wybrać kilka opcji połączenia tej linii z krajową i lokalną siecią kolejową, a więc poprowadzenia jej nie tylko do ul. Havla. To bardzo istotne, bo linia ta będzie miała charakter nie tylko metropolitalny, ale także regionalny – dodaje Piotr Grzelak, zastępca prezydenta miasta Gdańska. Ale budowa „nowej” PKM to nie tylko zadanie realizowane z myślą o stolicy województwa. To inwestycja, która powiąże wiele miejscowości.

Wspólnie dla kolei

Kolejową inwestycję popierają lokalne samorządy. – To, co dziś pokazaliśmy to efekt współpracy lokalnych władz z kilkoma gminami. Dla nas kolej to klucz do nowoczesności, klucz do rozwoju – zaznaczyła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Współpraca samorządów została zapoczątkowana w 2019 roku, kiedy to podpisano deklaracja współpracy na rzecz rozwoju Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. – Transport kolejowy jest dla naszej gminy niezbędny. To wręcz nasza oś rozwoju – przyznał Wojciech Kankowski, wójt gminy Żukowo.

Samorząd województwa dofinansuje

Projekt rozbudowy sieci kolejowej w obszarze metropolitalnym popiera samorząd województwa. Który z zaproponowanych wariantów przebiegu nowej linii okaże się właściwy, pokażą szczegółowe analizy techniczne i ekonomiczne. – Ze strony samorządu województwa deklaruję pełne poparcie dla tego projektu i gotowość do sfinansowania prac nad sporządzeniem studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego – zaznaczył marszałek Struk. Koszt dokumentacji to kilka milionów złotych.  Dofinansowanie będzie pochodzić ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Mat. PKM


Kongres590