Ekonomia i rynek Przewozy towarowe

Największy wzrost przewozów węgla, ropy i gazu ziemnego. Porównanie wyników za I kw. 2018 i 2017 r.

Największy wzrost przewozów węgla, ropy i gazu ziemnego. Porównanie wyników za I kw. 2018 i 2017 r. Fot. PKP Cargo

W I kw. 2018 roku (w porównaniu do I kw. 2017 r.) odnotowano największy wzrost przewozów węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego. To 41% z ogólnej liczby przewiezionych towarów.

To bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę, że 2017 rok był pod tym względem rekordowy dla cargo. Odnotowano m.in. wzrost przewozów węgla brunatnego, kamiennego, ropy naftowej i gazu ziemnego. Lepsze wyniki przewozowe w I kwartale br. dały się zauważyć w większości grup ładunków.

Jak podaje UTK, ok. 80%  towarów przewiezionych w I kwartale 2018 r. stanowiły ładunki z grup węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny (41% ), rudy metali, i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa (27,3%), koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej oraz gazy wytwarzane metodami przemysłowymi (10, 8%). Przewóz kruszyw, piasku, żwiru i glin w grupie rud metali i pozostałych produktów górnictwa i kopalnictwa stanowił ponad 70%, a w łącznej masie prawie 20%. W stosunku do I kwartału roku ubiegłego to wzrost ponad 80%.

Zestawienie najważniejszych danych za I kw. 2018 r.
  • przewieziono 61,9 mln ton , (wzrost o 14% analogicznie do okresu rdr),
  • praca przewozowa to ponad 14,3 mld ton-km (wzrosła o ponad 18%),
  • spadek masy przewiezionych towarów mieszanych bez spożywczych, towarów nieidentyfikowalnych oraz pozostałych towarów (wynik 4,2 mln ton),
  • wzrost masy przewiezionych przewiezionych produktów spożywczych wyrobów włókienniczych, drewna i wyrobów pochodnych (ponad 100 tys. ton więcej niż w analogicznym okresie rdr).

Na duży wzrost średniej odległości transportu towarów mogła wpłynąć wydłużenie tras w przypadku modernizacji linii kolejowych oraz przewóz towarów do portów morskich i terminali tranzytowych w związku m.in. z Nowym Jedwabnym Szlakiem.

Szczegóły: Statystyka przewozów towarowych.