NaKolei.pl WiadomościPrawo i przetargi Mazowieckie EN57AL przejdą naprawę P4

Mazowieckie EN57AL przejdą naprawę P4

Redakcja
Fot. Koleje Mazowieckie

Koleje Mazowieckie ogłosiły przetarg na wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4 66 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57AL i prac wykraczających poza stały zakres naprawy w poziomie utrzymania P4 oraz uzupełnienie braków.

W zakres naprawy w poziomie utrzymania P4 wchodzi zespół czynności niezbędnych do uzyskania stanu technicznego i parametrów technicznych określonych w przepisach i warunkach technicznych odbioru dla danej serii EZT i rodzaju naprawy.

Zakres naprawy w poziomie utrzymania P4 EZT, zgodnie z obowiązującą „Dokumentacją systemu utrzymania elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN57 o symbolu EN57AL, zmodernizowanego wg dokumentacji technicznej nr PT/03/2011”, podzielono na:

1) stały zakres naprawy, tj. prace wykonywane zawsze podczas każdej naprawy zgodnie z postanowieniami właściwej dla danego pojazdu dokumentacji systemu utrzymania,

2) prace wykraczające poza stały zakres naprawy w poziomie utrzymania P4 (zwane pracami dodatkowymi), czyli prace konieczne do wykonania w czasie naprawy dla uzyskania stanu technicznego określonego w  przepisach i warunkach technicznego odbioru, lecz nie występujące w każdej naprawie np. obręczowanie zestawu kołowego.

3) uzupełnienie braków, na które zamawiający zamierza przeznaczyć dla jednego EZT kwotę w wysokości średnio 1 000,00 zł netto.

Zamawiający wymaga, aby w stałym zakresie naprawy, w trakcie wykonywanych napraw w poziomie utrzymania P4 elektrycznych zespołów trakcyjnych, wykonawca wykonał wszystkie prace wyszczególnione w dokumentacji systemu utrzymania, a także:

  1. dokonał poprawek malarskich uszkodzonych powierzchni całego EZT za wyjątkiem podwozia, które należy zabezpieczyć w całości,
  2. wykonał powłoki lakiernicze „antygraffiti” na pudłach EZT,
  3. dokonał przeglądu układów napędowych (silników trakcyjnych, przekładni), umożliwiającego eksploatację pojazdu do kolejnej naprawy w poziomie utrzymania P4 oraz dokonał wymiany na nowe wszystkich elementów metalowo-gumowych sprzęgieł podatnych,
  4. dostosował urządzenia radiołączności pociągowej do pracy w systemie GSM-R,
  5. wykonał inne czynności – zgodnie z DTR producentów poszczególnych elementów pojazdów oraz niewyszczególnione w dokumentacji systemu utrzymania.

Za braki w wyposażeniu taboru uważa się brakujące wg dokumentacji konstrukcyjnej danej serii elektrycznego zespołu trakcyjnego: zespoły, podzespoły i części, których wykaz ustala się komisyjnie z udziałem przedstawicieli obu Stron i Komisarza Odbiorczego, w trakcie przyjęcia pojazdu do naprawy lub ujawnione w toku naprawy. Za braki nie uznaje się normaliów oraz elementów zaliczanych do galanterii taborowej.

Powyższe prace powinny zostać zrealizowane do 31 grudnia 2025 r. EZT serii EN57AL po wykonanej naprawie w poziomie utrzymania P4 mają być kompatybilne między sobą oraz z EZT serii EN57AKM.

Zamawiający wymaga wykonania naprawy w poziomie utrzymania P4 każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego, w terminie nie dłuższym niż 55 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania elektrycznego zespołu trakcyjnego do naprawy.

Oferty można składać do 8 grudnia 2022 r. Kryteria ich oceny to: Termin wykonania naprawy w poziomie utrzymania P4 każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego – Waga: 10 % oraz Cena – Waga: 90 %.

Zamawiający wymaga wykazania doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną usługę obejmującą swoim zakresem wykonanie czynności przeglądowych zgodnie z trzecim, czwartym lub piątym poziomem utrzymania co najmniej dziesięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych z napędem asynchronicznym oraz prędkością eksploatacyjną co najmniej 120 km/h, o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł netto.

Wymagane jest wadium w wysokości 2 200 000,00 zł.

Skomentuj ten artykuł

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności