Przewozy pasażerskie
Partnerzy działu

Legitymacje studenckie nadal ważne. Pismo Rzecznika Praw Studenta do Włodarzy

Legitymacje studenckie nadal ważne. Pismo Rzecznika Praw Studenta do Włodarzy fot. Koleje Mazowieckie

Legitymacje studenckie ważne w roku akademickim 2019/2020 są nadal ważne. Pasażer posiadający bilet ulgowy, który podczas kontroli okaże legitymację studencką bez ważnego hologramu, nie poniesie z tego tytułu konsekwencji.

W związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii ważność legitymacji studenckich została pierwotnie przedłużona do 31 maja 2020 r., bez konieczności dokonywania ich prolongaty. Kolejnym terminem, do którego należało je przedłużyć był 29 listopada 2020 r. Jednak 19 października 2020 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ponownie wprowadził ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz kształcenia doktorantów. Termin prolongaty legitymacji został ponownie przesunięty.

Regulacje dotyczące ważności legitymacji studenckich zostały wprowadzone w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zmieniającej Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Obecne ograniczenie funkcjonowania uczelni zostało wprowadzone od 19 października 2020 r. Tym samym studenci będą mogli posługiwać się obecnie ważnymi legitymacjami bez  konieczności osobistego stawiennictwa na uczelni w celu odebrania nowych hologramów. Na przedłużenie ważności jest czas do 60 dni liczonych po dacie zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni, która w obecnej sytuacji epidemicznej nie jest znana.

Podstawa prawna:

Informacja na stronie gov.pl o legitymacjach

Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, ze zm.)

Ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1835)

Pismo Rzecznika Praw Studenta do Włodarzy

Rzecznik Praw Studenta, Marek Konieczny wystosował pismo do prezydentów miast, burmistrzów oraz wójtów przypominające o ważności legitymacji studenckich. Jak poinformował Konieczny, do biura Rzecznika Praw Studenta zgłaszają się studenci, którzy obawiają się ukarania dodatkową opłatą za brak ważnej legitymacji studenckiej lub taką opłatą zostali już obciążeni.