Ekonomia i rynek Infrastruktura

I kwartał 2018 roku: Przychody Grupy TORPOL wzrosły rokrocznie o 230 proc.

I kwartał 2018 roku: Przychody Grupy TORPOL wzrosły rokrocznie o 230 proc. fot. PKP PLK S.A.

Oczekiwane wyniki za I kwartał br. sprawdziły się. Przychody Grupy TORPOL wzrosły rokrocznie o 230 proc. To nie jedyne dodatnie wyniki.

Lepszy wynik finansowy, zarówno jeśli chodzi o zysk brutto oraz przychody Grupy TOPOL. Są już wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku.

Grupa odnotowuje za ten okres wzrost przychodów do 212 mln zł (to wynik lepszy o 230 proc. rdr). Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 3,1 mln zł. To wzrost o 15 proc. Jest szansa na jeszcze lepsze wyniki i zwiększone działania – portfel zamówień Grupy TORPOL to 2,8 mld zł. Strata netto to 4 mln zł.

Prezes TORPOLU Grzegorz Grabowski przyznał, że Grupa jest gotowa do backlogu na rynku krajowym oraz do działań w Norwegii. – – Decydujący wpływ na stratę zanotowaną na poziomie skonsolidowanym miała sytuacja naszej spółki zależnej Torpol Norge AS. – dodaje.

Szczegółowe dane znajdują się na stronie Grupy TORPOL.