Przewozy towarowe
Partnerzy działu

Przewozy towarowe

Przewozy towarowe · aktualności · statystyki · PKP Cargo· przewoźnicy. Na portalu NaKolei.pl publikujemy najnowsze informacje związane z: Przewozy towarowe.

Kolejny terminal zostanie rozbudowany. Tym razem PCC Intermodal

Kolejny terminal zostanie rozbudowany. Tym razem PCC Intermodal Fot. PCC Intermodal

PCC Intermodal chce rozbudować swój terminal kontenerowy w Brzegu Dolnym. Prace mają zostać wykonane w ramach dwóch zadać, a całość z unijnym dofinansowaniem.

W tym celu wykonany zostanie projekt, obejmujący również kosztorys, specyfikację techniczną, a wykonawca będzie również pełnił nadzór autorski.

Co w ramach prac?

W zadaniu nr 1 trzeba będzie wykonać przeprojektowanie istniejącego układu torowego. Na wysokości budynku biurowego, tory numer 134, 135, 136, 137 oraz 138 zostaną przeprojektowane w taki sposób, żeby była możliwość wprowadzenia na terminal 4 składów pociągów dążąc do maksymalizacji długości pociągów, które znajdą się w zasięgu pracy chwytaka kontenerowego suwnic. Jeden z torów może być wykorzystany dodatkowo jako manewrowy do powrotu lokomotywy. Dodatkowo konieczne będzie wydłużenie toru 138. Dalej, co za tym idzie, należy doprojektować do istniejącej infrastruktury takie elementy jak ogrodzenie systemowe, oświetlenie terenu, system CCTV oraz instalacje teletechniczne i energetyczne.

Kolejnym etapem ma być zaprojektowanie 2 fundamentów, po których docelowo poruszać się będą 3 suwnice. Długość obsługiwanego na każdym torze pociągu, w zasięgu pracy chwytaka kontenerowego, winna wynosić minimum 600 m.

W zadaniu 2 natomiast konieczne będzie wykonanie projekt bramownicy CCTV rejestrującej wraz z systemem kamer CCTV stan techniczny kontenerów i taboru na wjeździe kolejowym na terminal. System będzie musiał obsługiwać 5 kamer, umożliwiających m.in. szczegółowy widok wjeżdżającego pociągu od góry oraz z każdego z boków składu i zapis obrazu obiektów poruszających się z prędkością 20 km/h w trybie dzień/noc.

PCC Intermodal poszukuje wykonawcy tych prac. W ich ramach układ kontenerów powinien zostać poddany analizie wielowariantowej w celu określenia pojemności placu i wypracowania optymalnego układu stacków kontenerowych (w tym ilości warstw składowania oraz rzędów kontenerów).

Przedstawione oferty powinny zawierać wycenę wszystkich robót niezbędnych do realizacji zadania oraz wysokość wynagrodzenia ryczałtowego (ceny projektu) za wykonanie całości przedmiotu przetargu. Można je składać do 20 listopada 2020 r.

Prace mają zacząć się w lutym 2021 r., zaś zawarcie umowy jest planowane na grudzie 2020 r. Cała inwestycja ma zostać zrealizowana do końca października 2021 r.