Debaty Eksperci Przewozy towarowe Strategia

Kolej krwioobiegiem polskiej gospodarki

Kolej krwioobiegiem polskiej gospodarki Fot. Twitter / PKP Cargo

W Karpaczu odbywa się tegoroczna edycja Forum Ekonomicznego, którego tematem przewodnim jest “Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota?”. Podczas wydarzenia przeprowadzono dyskusję na panelu “Transport kolejowy – krwiobieg polskiej gospodarki”, na którym poruszono tematy związane m.in. z rozwojem transportu towarowego na kolei.

 

 

 

 

W debacie Transport kolejowy – krwiobieg polskiej gospodarki, która odbyła się podczas pierwszego dnia Forum wzięli udział:

  • dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego,
  • Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury,
  • Czesław Warsewicz, Prezes Zarządu, PKP CARGO S.A.,
  • prof. Tomasz Komornicki z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Uczestnicy panelu dyskutowali na temat rozwoju transportu towarów koleją. Wskazano na możliwości zwiększenia przewozów w transporcie intermodalnym. Jednak by kolej w pełni wykorzystała szansę, należy rozwijać sieć terminali intermodalnych oraz dostosowywać infrastrukturę liniową. Ignacy Góra, Prezes UTK wskazał na konieczność poprawy jakości usług, np. punktualności. Z analiz UTK wynika, że wiele problemów w tym względzie można wyeliminować poprzez odpowiednie planowanie procesu przewozowego oraz przemyślane inwestycje infrastrukturalne. Większa liczba obiektów infrastruktury usługowej czy rozdzielenie ruchu pasażerskiego i towarowego powinny pozytywnie wpłynąć na rozwój transportu intermodalnego na kolei. Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury zwrócił uwagę na dotacje państwowe wspierające intermodal, który od 2004 do 2018 r. wzrósł ośmiokrotnie. Czesław Warsewicz, Prezes PKP Cargo, mówił o planach przewoźnika dotyczących budowy terminali, potrzebie oferty door to door oraz strategii opartej na trzech „w” – właściwym miejscu, właściwym czasie i właściwej cenie. Prezes podkreślił również wagę przewozów intermodalnych:

3 lata temu stanowiły one 5-6 procent, a 10 lat temu praktycznie zero. Pierwsze półrocze tego roku to jest prawie 20 procent. To usługa, która ma obejmować całość transportu ładunków „od drzwi do drzwi”- stwierdził Czesław Warsewicz, Prezes Zarządu PKP CARGO – W dobie pandemii przewozy intermodalne znacząco rosły, również transport kolejowy przewoził bez większych zakłóceń ładunki towarów i to nie tylko między krajami UE. Można powiedzieć, że jest to bardzo pewny, stabilny, bezpieczny i konkurencyjny środek transportu – dodał.

Debata dotyczyła również bezpieczeństwa i obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw kolejowych. Ignacy Góra podkreślał, że bezpieczeństwo nie musi iść w parze ze zwiększaniem formalności dla spółek kolejowych. Wskazał pozytywne zmiany, które zaszły w ostatnich latach, jak choćby bak konieczności zatwierdzania instrukcji wewnętrznych przewoźników i zarządców przez Prezesa UTK, zniesienie obowiązku zatwierdzenia przez Prezesa UTK dokumentacji systemu utrzymania (DSU) dla pojazdów, które miały wyznaczony podmiot odpowiedzialny za utrzymanie, czy złagodzenie wymogów dla kolei historycznych (ułatwienia w dopuszczeniach pojazdów i możliwość przekazywania towarów staroużytecznych kolejom wąskotorowym).

 Czujemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo, ale uważam, że obciążenie administracyjne powinno być na kolei zmniejszane – mówił w trakcie debaty dr inż. Ignacy Góra.

UTK postuluje również kolejne zmiany takie jak brak konieczności uzyskiwania świadectwa dla poszczególnych wyrobów stosowanych w inwestycjach certyfikowanych na zgodność z TSI, czy zdefiniowanie „pojazdu kolejowego”, w taki sposób aby z tego pojęcia wyłączyć drezyny napędzane siłą mięśni ludzkich. Dla ułatwienia działania bocznic istotne mogą okazać się propozycje powodujące uproszczenie procedur pozyskiwania wymaganych świadectw bezpieczeństwa, rezygnacja z wymogu zatwierdzania regulaminów bocznic i DSU pojazdów pracujących na bocznicach przez Prezesa UTK czy obniżenie wymagań zdrowotnych dla pracowników obsługujących bocznice.

Forum Ekonomiczne jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, na której dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee.