Działania Prawo co dnia Przewozy pasażerskie

Inspektorzy UTK zwiększają kontrole pociągów podczas ferii

Inspektorzy UTK zwiększają kontrole pociągów podczas ferii fot. PKP PLK

Inspektorzy UTK będą baczniej obserwować kolej. W czterech województwach rozpoczęły się ferie zimowe. Wtedy to odnotowuje się większą frekwencję podróżnych.

Ferie zimowe wiążą się ze wzmożonymi podróżami m.in. koleją. Inspektorzy UTK wzmagają swoje działania tak jak w gorącym okresie świątecznym. Od 15 stycznia ferie zimowe trwają w czterech województwach: woj. dolnośląskim, mazowieckim, opolskim, zachodniopomorskim.

Jak podaje Urząd Transportu Kolejowego pasażerowie odczują większy komfort podróżowania dzięki wzmożonym kontrolom na kolei. Mowa o sprawdzeniu m.in. stanu technicznego pojazdów, warunków higieniczno-sanitarnych. Z racji większej rotacji osób w pociągach szczególną uwagę zwraca się na stan i odpowiednie zabezpieczenie drzwi pojazdów. Takie kontrole przeprowadzono przez inspektorów m.in. w okresie przedświątecznym.

Podczas kontroli z 22 grudnia wyłapano m.in. problem niesprawnych drzwi oraz niewłaściwego oznakowania pociągów. Przewoźnicy są wtedy zobowiązani do szybkiego usunięcia nieprawidłowości. Pierwsze kontrole pociągów w ramach ferii zimowych 2018 rozpoczęły się już 12 stycznia.

Nie tylko kontrole wykazują nieprawidłowości lub niedopatrzenia. W razie zauważenia problemu przez podróżnego skargę do Prezesa UTK można złożyć pisemnie za  pomocą formularza lub dzwoniąc pod numer, który znajdą Państwo na stronie Urzędu.

Więcej szczegółów na: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/13826,Kontrole-pociagow-w-czasie-ferii.html