Prawo co dnia Przewozy pasażerskie

ETO sprawdza, czy przestrzegane są prawa pasażerów

ETO sprawdza, czy przestrzegane są prawa pasażerów fot. PKP PLK S.A.

Można wypełnić ankietę dotyczącą przestrzegania praw pasażera. Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) prowadzi w tej sprawie kontrole.

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) prowadzi kontrole w kwestii przestrzegania praw pasażera. Obserwacje i zdanie samych pasażerów pozwoli Trybunałowi na wystosowanie konkretnych zaleceń w przestrzeganiu tych praw. Pozwoli to na lepszą i bardziej świadomą dbałość o prawa pasażera i jego komfort w podróżowaniu. Również na kolei.

ETO prowadzi badania ankietowe

Europejski Trybunał Obrachunkowy przygotował anonimową ankietę jako narzędzie badania poziomu przestrzegania praw pasażera. Ankieta ma również polską wersję językową. To narzędzie badawcze zbada również świadomość pasażerów o prawach, jakie mają podczas podróżowania.

Ankieta ta ma również na celu stworzenie statystyk z indywidualnych doświadczeń i przypadków pasażerów, które mają zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować wszelkie niedogodności w zakresie obsługi klienta i w całym procesie podróżowania.

Ankieta znajduje się na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Można ją wypełnić anonimowo. Polski Urząd Transportu Kolejowego każdego dnia stara się dbać o potrzeby podróżnych, a wszelkie niejasności wyjaśnia Rzecznik Praw Pasażera Kolei. Więcej informacji na stronie: https://www.pasazer.gov.pl/

źródło: UTK