Kadry i ludzie Transport miejski
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

Ćwiczenia na STP Kabaty: 220 dyżurnych stacji metra przeszło szkolenie mające zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów

Ćwiczenia na STP Kabaty: 220 dyżurnych stacji metra przeszło szkolenie mające zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów fot. Metro Warszawskie

Gaszenie pożaru, ćwiczenia w aparacie powietrznym, poszukiwanie przedmiotów w pełnym zadymieniu, czy też obsługa defibrylatorów AED. Wszystkie te zadania wykonują dyżurni stacji podczas praktycznych ćwiczeń, które odbywają się na terenie STP Kabaty.

220 dyżurnych stacji podzielonych zostało na kilku osobowe grupy. Przeszli szkolenie teoretyczne i odświeżyli wiedzę z zakresu działań przeciwpożarowych. Tym razem jednak musieli zmierzyć się również ze scenariuszami pożarowymi na własnej skórze. Podczas symulowanej ewakuacji stacji w sytuacji zadymienia, musieli założyć aparat powietrzny i wejść do zadymionych pomieszczeń, w poszukiwaniu przedmiotu, np. gaśnicy. Ćwiczyli również gaszenie źródła ognia za pomocą mobilnego trenażera.

Szkolenie obejmowało również udzielanie pierwszej pomocy, które zostało  rozszerzone do 6 godzin. Dyżurni ćwiczyli z wykorzystaniem defibrylatorów AED, a także omawiali i uczyli się reagować w przypadku ataków epilepsji i otwartych złamań.

Ćwiczenia odwzorowywały sytuacje, z którymi mogą zetknąć się dyżurni stacji w swojej codziennej pracy. Zakładanie maski powietrznej, butli ze sprężonym powietrzem i wchodzenie do zadymionej przestrzeni, niejednokrotnie powodowało stres. Przeprowadzenie takiej symulacji w kontrolowanych warunkach pozwoliło jednak przełamać go i sprawdzić swoje umiejętności w praktyce. Rozszerzenie szkolenia o takie ćwiczenia dało bardzo dobre efekty i będzie powtarzane co roku.