Infrastruktura Transport miejski
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

24 mln złotych na remont infrastruktury tramwajowej w Poznaniu. Znamy harmonogram prac na 2020 rok

24 mln złotych na remont infrastruktury tramwajowej w Poznaniu. Znamy harmonogram prac na 2020 rok Fot. MPK Poznań

24 miliony złotych zaplanowano w tym roku na odnowę infrastruktury publicznego transportu zbiorowego. Plan remontowy 2020 obejmuje prace w centrum, na Winogradach i Jeżycach.

Są one ściśle skoordynowane z dużymi inwestycjami podnoszącymi standard transportu, takimi jak np. trasa na Naramowice. Pierwsze prace rozpoczną się 16 marca od wymiany torowiska na ulicy Dowbora-Muśnickiego, pod koniec marca zaplanowano początek remontu nawierzchni przy Dworcu Rataje.

Rok 2020 jest kolejnym, w którym Miasto Poznań przeznaczy duże środki finansowe na remonty torowisk.

Nie można zachęcać do korzystania z transportu publicznego, nie inwestując równocześnie w infrastrukturę – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Tylko bieżące podnoszenie jej jakości pozwala zapewnić pasażerom bezpieczeństwo, komfort, szybkość i niezawodność komunikacji. Dlatego poza inwestowaniem w budowę nowych tras tramwajowych konsekwentnie modernizujemy istniejące. W tym roku przeznaczono na ten cel 24 miliony złotych.

O ogromnej skali prowadzonych przez Poznań remontów świadczą liczby. W minionych 5 latach na modernizację infrastruktury tramwajowej wydano 114 milionów złotych. Za tę kwotę:

  • zmodernizowano 17,8 km torowisk,
  • wymieniono 36,2 km sieci trakcyjnej,
  • wymieniono 32 zwrotnice,
  • zmodernizowano 20 przystanków,
  • zmodernizowano 7 podstacji zasilających sieć trakcyjną,
  • wymieniono 19,2 km kabli trakcyjnych i zasilających.

Koordynacja prac z dużymi inwestycjami

Przygotowany wspólnie z MPK Poznań plan remontów został tak opracowany, żeby prace były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców i pasażerów transportu publicznego – mówi Tomasz Łapszewicz, zastępca dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu ds. infrastruktury transportowej. – W miarę możliwości, w jednym terminie będą wykonywane wszystkie roboty mające wpływ na funkcjonowanie komunikacji na jednej trasie. Tak będzie m.in. w przypadku prac na trasie prowadzącej na Winogrady

Wszystkie zaplanowane remonty zostały skoordynowane z dużymi inwestycjami transportowymi, takimi jak budowa trasy tramwajowej na Naramowice czy modernizacja  ronda Rataje.

Dlatego już w marcu rozpoczniemy remont torowiska na ulicy Dowbora-Muśnickiego oraz nawierzchni przy Dworcu Rataje. Chcemy, żeby ta infrastruktura była odnowiona w momencie rozpoczęcia prac na rondzie. Z kolei zmodernizowana trasa tramwajowa do pętli Wilczak pozwoli na wygodny i bezpieczny przejazd tramwajem do centrum po otwarciu trasy na Naramowice – dodaje Tomasz Łapszewicz.

Przy Dworcu Rataje od końca marca do czerwca zostanie przeprowadzony remont nawierzchni placu manewrowego, przejazdów, placu postojowego oraz kompleksowe odnowienie peronów dla pasażerów z dostosowaniem ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Będzie się to wiązało z koniecznością ograniczenia liczby linii, na których autobusy dojeżdżają do dworca oraz ze zmianami lokalizacji przystanków.

Remont na ulicy Dąbrowskiego

Niestety koszty robót budowlanych rosną w bardzo szybkim tempie – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Dlatego w budżecie miasta trzeba było zabezpieczyć większe środki na inwestycje, które już są realizowane, takie jak przebudowa trasy tramwajowej w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956r. W związku z tym Miasto Poznań podjęło decyzję o odstąpieniu od umowy w sprawie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej przebudowy ul. Dąbrowskiego. Zdajemy sobie jednak sprawę, że odnowienie torowiska na tej ulicy jest konieczne i pilne, dlatego prace na Jeżycach zostaną przeprowadzone w ramach remontu.

Poznań nie traci jednak przyznanej na ten projekt dotacji w wysokości ok. 27 mln zł.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych wyraziło zgodę na przekazanie jej na rzecz MPK Poznań poprzez zwiększenie wartości dofinansowania zakupu nowoczesnego taboru tramwajowego – dodaje Mariusz Wiśniewski. – Pozostałe środki, które aktualnie w planie finansowym miasta przeznaczone są na zadanie dotyczące ul. Dąbrowskiego, zostaną przeznaczone na odnowę infrastruktury torowo-sieciowej.

Jesienią na ulicy Dąbrowskiego zostanie wyremontowane torowisko od ulicy Prusa do ulicy Kraszewskiego. Razem z tymi pracami zostanie także zmodernizowana podstacja na ulicy Janickiego zasilająca trakcję w prąd. To bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla transportu tramwajowego w tym rejonie miasta.

 Poprawi się też standard przystanków przy rynku Jeżyckim wzdłuż ulicy Dąbrowskiego.

Właśnie uruchamiamy procedurę przygotowania projektu przebudowy tych przystanków. W tym roku zakładamy powstanie dokumentacji, a w 2021 r. budowę platform, które będą umożliwiać łatwiejsze wsiadanie do tramwajów i wysiadanie z nich – dodaje Tomasz Łapszewicz.

Plan remontów 2020

Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej ma olbrzymie znaczenie dla MPK Poznań, które realizuje przewozy w mieście. Lepszy stan infrastruktury to większe bezpieczeństwo podróży, bardziej niezawodny transport publiczny i większy komfort podróżowania – mówi Marek Grzybowski, wiceprezes Zarządu MPK Poznań do spraw technicznych. – Dotychczasowe działania już przynoszą efekty.  W 2015 roku zanotowaliśmy 40 wykolejeń tramwajów z powodu złego stanu torowisk, w ubiegłym roku takich wydarzeń było tylko 8. Nie jest tajemnicą, że każde z tych zdarzeń powoduje wstrzymanie ruchu tramwajowego, konieczność wytyczania objazdów, często również uruchamianie komunikacji zastępczej, a wszystko to ma wpływ na jakość podróży po mieście.

Poważnym zadaniem będzie remont torowiska w ciągu ulic por. Janiny Lewandowskiej i Dowbora-Muśnickiego, czyli na tzw. Trasie Kórnickiej. W ostatnich tygodniach, z uwagi na stan torowiska, obowiązywało tam ograniczenie prędkości do 15 km/h na łukach. Ten fragment trasy tramwajowej w kierunku Rataj ma już 12 lat. Torowisko wymaga odnowienia, tym bardziej, że po rozpoczęciu modernizacji ronda Rataje właśnie tędy będzie się odbywał wzmożony ruch tramwajowy.

Na odcinku od mostu Rocha do Wrocławskiej przeprowadzona zostanie wymiana szyn, głównie zużytych szyn w łukach, wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej  – mówi Marek Grzybowski. – Czas, gdy trasa będzie zamknięta, wykorzystamy na wymianę napędów i części rozjazdu węzła u zbiegu ulic Kórnickiej i Jana Pawła II. Zależało nam na tym, aby prace przeprowadzić jeszcze przed rozpoczęciem przebudowy ronda Rataje.

Z przebudową tą wiążą się prace już teraz prowadzone w rejonie ronda. Powstaje tam tymczasowy plac odstawczy dla autobusów – to na nim będą się zatrzymywały pojazdy linii rozpoczynających i kończących trasę na rondzie w czasie, gdy prowadzona będzie naprawa nawierzchni na samym dworcu. Prace mają się zakończyć jeszcze w lutym.

W maju zostanie przeprowadzona częściowa wymiana słupów trakcyjnych i wymiana liny nośnej oraz drutu jezdnego na trasie tramwajowej na ul. Przybyszewskiego (od węzła Żeromskiego/Przybyszewskiego do ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego).

Natomiast prace zaplanowane w rejonie ulic Roosevelta – Pułaskiego i Przełajowej są przygotowaniami do uruchomienia tramwaju na Naramowice.

Kompleksowe remonty torowiska mają na celu podniesienie jego jakości i trwałości, co będzie miało ogromne znaczenie po uruchomieniu trasy na Naramowice, usprawniając przejazdy do centrum – mówi Marek Grzybowski. –  Remontujemy ten odcinek teraz, żeby po uruchomieniu tramwaju na Naramowice nie zamykać fragmentu torowiska, po którym będzie on jeździł.

Harmonogram prac

Źródło: Poznan.pl