Prawo i przetargi Przewozy towarowe Tabor

19 wagonów zbiornikowych potrzebuje napraw P3

19 wagonów zbiornikowych potrzebuje napraw P3 Mat. Youtube

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole poszukuje wykonawcy przeglądu 19 sztuk wagonów zbiornikowych typu 419S na poziomie utrzymania P3.

Przedmiot umowy powinien zostać wykonywany w terminie pomiędzy 18.12.2020 r. a 22.01.2021 r. Zamawiający wymaga, aby maksymalny czas przeglądu wagonów nie przekroczył 15 dni roboczych. Czas postoju wagonów liczony będzie od czasu protokolarnego przyjęcia ich przez wykonawcę do czasu protokolarnego ich odbioru przez zamawiającego.

Oferty można składać do 2 października 2020 roku. Będą oceniane według jedynego kryterium, tj. ceny.

Od wykonawców wymagane jest doświadczenie. O zamówienie mogą ubiegać się ci, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu przeglądów wagonów zbiornikowych typu 419S (poziom utrzymania P3). Minimum musi być ich 5.

Zakres prac

Przegląd należy dokonać zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania (DSU), dokumentacją techniczną wagonów zbiornikowych typu 419S, SIWZ, kartą UIC 541-1, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi przedmiotowych wagonów. Wykonawca dodatkowo wykona i sporządzi protokół z badania osi zestawów kołowych środkowych ich części (pomiędzy tarczami kół).

Zleceniodawca wymaga wykonania pełnego zakresu badań Transportowego Dozoru Technicznego zbiorników ciśnieniowych (transportujących oraz pracujących w układzie hamulcowym) zgodnie z zaleceniem rodzaju badań wyznaczonych przez TDT) potwierdzonych odpowiednimi Decyzjami TDT.

Zestawy kołowe po weryfikacji, w razie potrzeby, trzeba będzie przetoczyć (reprofilować). Wykonawca, na swój koszt, będzie musiał wymienić zestawy kołowe na staroużyteczne lub zamontuje nowe, których grubość (obręczy lub wieńca) po reprofilacji będzie mniejsza niż 35 mm. Zastosowany rodzaj zestawu musi być zgodny z zestawem demontowanym. Co ważne, nie dopuszcza się napawanych zestawów kołowych.

Jakie wagony?

I na koniec lista numerów wagonów, które mają trafić do naprawy:

33 51 930 5243-8, 33 51 930 5244-6, 33 51 930 5245-3, 33 51 930 5246-1, 33 51 930 5247-9, 33 51 930 5248-7, 33 51 930 5249-5, 33 51 930 5250-3, 33 51 930 5251-1, 33 51 930 5252-9, 33 51 930 5253-7, 33 51 930 5254-5, 33 51 930 5255-2, 33 51 930 5256-0, 33 51 930 5257-8, 33 51 930 5258-6, 33 51 930 5259-4, 33 51 930 5260-2, 33 51 930 5261-0.