Ekonomia i rynek Przewozy towarowe Wiadomości

Prezes UTK: “Rynek przewozów intermodalnych w ostatnich latach systematycznie się rozwija”

Prezes UTK: “Rynek przewozów intermodalnych w ostatnich latach systematycznie się rozwija” fot. PKP Cargo

Pierwszy raz w historii zbierania statystyk, kwartalne przewozy intermodalne osiągnęły 5,1 mln ton. W tym rodzaju transportu obserwować można stabilny wzrost na poziomie ponad 10% biorąc pod uwagę liczbę przewiezionych jednostek. W III kwartale 2019 roku wzrosły wszystkie parametry dla transportu intermodalnego.

Od lipca do września przewoźnicy kolejowi przetransportowali ponad 352 tysiące sztuk jednostek, co stanowiło 544 tysięcy TEU. W  porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku ich liczba wzrosła o 10,8 % (wg TEU o 11,9%).

Łączna masa w przewozach intermodalnych w III kwartale 2019 roku wyniosła blisko 5,1 mln ton, a wykonana praca przewozowa ponad 1,8 mld tonokilometrów. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 8 % (wg masy) i 12 % (wg wykonanej pracy).

Rynek przewozów intermodalnych w ostatnich latach systematycznie się rozwija. W trzech kwartałach 2019 roku liczba przetransportowanych jednostek przekroczyła 1 mln sztuk. To nieomal tyle samo, co w całym 2017 roku. Dla rozwoju przewozów intermodalnych istotna jest poprawa przepustowości sieci i zwiększenie prędkości handlowej. Sprawne połączenia mogą istotnie wpłynąć na postrzeganie kolei jako alternatywy do przewozów drogowych na dłuższych dystansach – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W III kwartale 2019 roku kolejowe przewozy intermodalne wykonywało 19 licencjonowanych przewoźników.

 PKP CARGO a przewozy intermodalne

Zdaniem prezesa PKP CARGO, Czesława Warsewicza przewozy intermodalne mogą znacząco wpłynąć na zbudowanie właściwego systemu wsparcia logistycznego. Bo chociaż PKP CARGO może być efektywnym operatorem logistycznym, to jednak bez odpowiednich narzędzi nie będzie w stanie realizować tak dynamicznych wzrostów, które są korzystne dla spółki, ale też i dla kraju. Więcej w artykule.