Eksperci Przewozy pasażerskie Wywiady

[Wywiad] Krzysztof Zgorzelski: Integracja niweluje białe plamy

[Wywiad] Krzysztof Zgorzelski: Integracja niweluje białe plamy Krzysztof Zgorzelski

Krzysztof Zgorzelski, prezes zarządu Przewozów Regionalnych Sp. z o.o., podsumował ostatnie działania spółki w obszarach integracji transportu zbiorowego, modernizacji taboru oraz eliminacji luki pokoleniowej na kolei.

 

Raport Kolejowy: Minął pierwszy kwartał 2019 roku, w tym m.in. okres wzmożonych przejazdów w czasie ferii. Jak je Pan podsumuje?

Krzysztof Zgorzelski: Z roku na rok wzrasta liczba pasażerów korzystających z pociągów POLREGIO. W roku 2018 naszymi pociągami przewieźliśmy prawie 81,2 mln pasażerów, tj. o 1,7% więcej niż w roku poprzednim. Rok bieżący mimo licznych zamknięć i trwających remontów na torach zapowiada się również optymistycznie. Świadczą o tym wyniki dotyczące okresu styczeń – luty. W ciągu tych dwóch miesięcy pociągami POLREGIO podróżowało 14,12 mln osób tj. o 8,5% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.  W ciągu tych dwóch miesięcy najwięcej pasażerów przewieźliśmy w województwach wielkopolskim, pomorskim i dolnośląskim. Największe wzrosty potoków pasażerskich w stosunku do roku 2018 obserwujemy w województwach pomorskim, podkarpackim, dolnośląskim i podlaskim. Wzrost liczby przewożonych pasażerów związany jest nie tylko ze wzrostem pracy eksploatacyjnej (jak w przypadku Pomorza), ale również z rozszerzaniem lub wprowadzaniem ofert zintegrowanych z komunikacją miejską (województwo dolnośląskie czy podkarpackie), jak też lepszym dostosowaniem oferty przewozowej do potrzeb lokalnej społeczności (np. w podlaskim) choćby w zakresie rozkładu jazdy. Niemały wpływ na wzrost liczby pasażerów ma również zmieniający się standard podróżowania i lepszy dostęp do naszej oferty. Mówiąc o dostępie mam na myśli rozwijającą się sieć sprzedaży. Nasz pasażer może kupić dziś bilet w licznych kasach biletowych zlokalizowanych na dworcach i stacjach kolejowych (zarówno własnych, jak i pozostałych przewoźników kolejowych), w 800 punktach Kolportera, w automatach biletowych, a także nie wychodząc z domu poprzez platformy internetowe oraz aplikacje mobilne (zarówno własne, jak i prowadzone przez naszych partnerów). Cieszy nas fakt, że coraz więcej podróżnych korzysta właśnie z biletów kupionych przez Internet: w tym roku jest to już co dziesiąty nasz podróżny.

Jeśli chodzi o ferie zimowe to jak co roku największą popularnością cieszyły się przejazdy w relacjach Wrocław – Szklarska Poręba, Leszno – Wrocław – Kłodzko – Międzylesie, Kraków – Zakopane, Kraków – Krynica-Zdrój, Kraków – Żywiec. W tych relacjach w okresie styczeń luty w naszych pociągach podróżowało ok 2 mln osób.

 

RK: Jakie działania POLREGIO podejmuje w kwestii integracji transportu zbiorowego, np. z innymi przewoźnikami autobusowymi i kolejowymi?  Po trudnym okresie restrukturyzacji przychodzi czas na rozwój?

KZ: Rzeczywiście po pełnym wyzwań okresie restrukturyzacji nadszedł czas na rozwój Spółki. Po raz pierwszy w 18-letniej historii Spółki możemy budować plany jej rozwoju, a nie wyłącznie ograniczać się do ciągłych redukcji jej potencjału skutkującego spadkiem udziału w rynku. Jednym z głównych filarów naszego wzrostu jest odpowiedź na oczekiwania pasażerów, nie tylko w zakresie komfortu podróżowania, ale przede wszystkich w dostępie do oferty przewozowej.

Oczywistym jest, że kolej nie dociera wszędzie i aby dotrzeć do pasażera, którego miejsce zamieszkania jest znacznie oddalone od linii kolejowych, konieczna jest integracja naszej oferty z ofertą przewoźników z innych gałęzi transportu, chociażby z szeroko rozumianymi PKS-ami. Brak takiej integracji, ale też i ułomności systemu prawnego spowodowały powstanie problemu tzw. „białych plam transportowych”, który dotyczy według ostrożnych szacunków blisko 9 mln obywateli. Tutaj zatem dostrzegamy znaczną niszę rynkową do zagospodarowania, która łatwo da się przekuć na wzrost liczby pasażerów korzystających z naszych usług. Przy czym integracja z PKS-ami to jedynie jedna z gałęzi transportu zbiorowego, jaka może być integrowana z naszą ofertą. Warto tutaj dodać chociażby wspólną ofertę budowaną w wielu ośrodkach miejskich opartą o komunikację aglomeracyjnej.

 

RK: Sporą część taboru POLREGIO udało się już zmodernizować lub wymienić na nowy. Co nowego w tym obszarze czeka pasażerów w najbliższych latach?

KZ: W obecnym roku chcemy przygotować się organizacyjnie i funkcjonalnie na czteroletni program modernizacji taboru eksploatowanego przez Spółkę. Do tego potrzebne jest spełnienie się trzech warunków. Po pierwsze uzyskanie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w zakresie otrzymanej przez Spółkę w 2015 roku pomocy publicznej. Drugi warunek to uporządkowanie sytuacji kapitałowej w Spółce, gdyż w kapitałach własnych Spółka wykazuje jeszcze ciągle ponad 1,12 mld zł strat z lat ubiegłych, co powoduje, iż zgodnie z kodeksem spółek handlowych, ale też i wytycznymi europejskimi, Spółka pozostaje ciągle podmiotem zagrożonym. Planujemy ten element uporządkować do końca bieżącego roku. Natomiast trzeci warunek to uruchomienie programu dofinansowania ze środków unijnych modernizacji taboru pasażerskiego. Spełnienie się tych trzech warunków pozwoli nam w cztery lata do końca zmodernizować tabor i skokowo poprawić komfort podróży naszych pasażerów. W ramach tego planu modernizacji przewidujemy także pozyskanie pojazdów hybrydowych, tj. napędzanych silnikiem spalinowym oraz mogących być napędzanych trakcją elektryczną. Prace przygotowawcze w tym obszarze trwają i dążymy do tego, aby dobrze się przygotować do poprawy jakości naszej oferty dla pasażerów.

 

Całość wywiadu w nr 3/2019 Raportu Kolejowego.