NaKolei.pl WiadomościPrzewozy towarowe Wagony CEMET-u mają zostać wyciszone. Wstawki kompozytowe zamiast żeliwnych

Wagony CEMET-u mają zostać wyciszone. Wstawki kompozytowe zamiast żeliwnych

Redakcja
Fot. FB / Kolej Damskim Okiem

CEMET S.A. opublikowała zamówienie dotyczące modernizacji wagonów towarowych w zakresie zmniejszenia emisji hałasu polegającego na zastąpieniu żeliwnych wstawek hamulcowych wstawkami kompozytowymi oraz dostosowaniu pozostałych elementów wagonów.

Terminy realizacji zamówienia są następujące:

 • Część I w okresie 02.11.2022 – 31.01.2023,
 • Część II w okresie 01.12.2022 – 28.02.2023,
 • Część III w okresie 02.01.2023 – 31.03.2023,
 • Część IV w okresie 01.02.2023 – 30.04.2023,
 • Część V w okresie 01.03.2023 – 31.05.2023,
 • Część VI w okresie 01.04.2023 – 30.06.2023.

Każda część obejmuje 100 sztuk monoblokowych zestawów kołowych.

W skład zestawu kołowego wchodzą fabrycznie nowe podzespoły:

 • 2 szt. kół:
 • 1 szt. osi
 • 2 szt. kompletnych maźnic z rodziny 1XTa
 • 4 szt. łożysk tocznych 120×240
 • powłoka malarska i oznakowanie: zgodnie z wymaganiami Instrukcji T82 – Instrukcja utrzymania zestawów kołowych CEMET S.A.

Od wykonawców wymagane jest doświadczenie. Każdy musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, dostarczył łącznie nie mniej niż 100 fabrycznie nowych zestawów kołowych wraz z maźnicami. Jeżeli dostawca w czasie składania oferty realizuje zamówienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, to do wskazanej puli dostarczonych zestawów można zaliczyć tylko zestawy dostarczone do dnia złożenia oferty.

Zamawiający wymaga gwarancji na okres minimum 24 miesięcy i maksimum 60 miesięcy. Gwarancja udzielona zostanie na okres wskazany w ofercie, wyrażony w miesiącach kalendarzowych

Termin składania ofert to 22 sierpnia 2022 r. Będą one oceniane według kryteriów: cena – 90% oraz gwarancja – 10%.

Planowany termin podpisania umowy to wrzesień 2022 r.

Zamówienie jest współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie 5.2. Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Według danych z CUPT, CEMET otrzymał ponad 7,5 mln zł dofinansowania od UE na ten cel.

Skomentuj ten artykuł

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności