Ekonomia i rynek Prawo i przetargi Wiadomości

UTK: Ukazał się raport roczny IRG-Rail

UTK: Ukazał się raport roczny IRG-Rail Fot. PKP PLK

Grupa Niezależnych Regulatorów Rynku Kolejowego IRG-Rail opublikowała siódmy raport roczny. Najnowsze zestawienie monitoringu rynków kolejowych zawiera dane za rok 2017 i lata wcześniejsze- poinformował UTK.

Informacje w raporcie pochodzą z 29 krajów członkowskich IRG-Rail. Pierwszy raz dane dostarczyły Czechy.

Raport IRG-Rail za 2017 r. składa się z dwóch części: głównego raportu prezentującego wyniki ogółem na poziomie europejskim oraz dokumentu roboczego, w którym można znaleźć szczegółowe dane i informacje dotyczące rynków w poszczególnych krajach. Poza tym, IRG-Rail udostępniło dane, które posłużyły do stworzenia raportu, w tym listę przewoźników w poszczególnych krajach wraz z charakterystyką ich działalności- czytamy w komunikacie.

Raport zawiera coroczne dane i informacje dotyczące m.in.:

  • infrastruktury kolejowej i opłat za dostęp
  • przewoźników kolejowych i ich udziałów w rynku
  • dynamiki na rynku towarowym i pasażerskim
  • najważniejszych decyzji regulacyjnych

W siódmym raporcie autorzy porównali również sposoby udzielania zamówień na regionalne i dalekobieżne przewozy użyteczności publicznej – Public Service Obligation (PSO). Przeanalizowano wyniki przetargów oraz bezpośrednie udzielanie zamówień ze szczególnym uwzględnieniem dominującej pozycji tzw. przewoźników zasiedziałych, czyli wywodzących się z historycznych monopolistycznych przedsiębiorstw państwowych. Drugim ważnym tematem raportu są strategie działalności zasiedziałych przewoźników na rynkach zagranicznych- czytamy.

Urząd Transportu Kolejowego po raz kolejny aktywnie uczestniczył w tworzeniu raportu. Raport w języku angielskim wraz z załącznikami znajduje się na stronie UTK oraz na stronie IRG-Rail.

IRG-Rail to grupa zrzeszająca niezależnych regulatorów rynku kolejowego z 31 europejskich krajów. Od 2013 r. IRG-Rail publikuje raporty roczne dotyczące funkcjonowania rynku kolejowego, przygotowywane przez grupę roboczą ds. monitorowania rynku.