Infrastruktura

Ulepszenia w infrastrukturze – Magistrala Wschodnia

Ulepszenia w infrastrukturze – Magistrala Wschodnia

Magistrala łącząca miasta Polski Wschodniej może poprawić ciąg infrastrukturalny, a co za tym idzie prędkość jeżdżących tamtędy pociągów. Działania PLK na Podkarpaciu wpiszą się w postanowienia w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju na temat lepszej jakości transportu kolejowego.

 Prace mieszczące się w perspektywie finansowej 2014-2020 to koszt ponad 6,5 mld zł.

Magistrala Wschodnia obejmie: Olsztyn – Korsze – Kętrzyn – Giżycko – Ełk – Białystok – Czeremcha – Siedlce – Łuków – Dęblin – Lublin – Kraśnik – Tarnobrzeg – Kolbuszowa – Rzeszów, wraz z odgałęzieniem do Kielc: Tarnobrzeg – Ostrowiec Świętokrzyski – Skarżysko – Kielce.

Jako ważny skutek tych prac PLK w Polsce Wschodniej uznawany jest mniejszy udział podróżnych w komunikacji drogowej, tym samym większa dbałość o środowisko.To również wzrost znaczenia tamtejszego transportu kolejowego nawet w skali krajowej.

Lepsza przepustowość, bezpieczniejsze podróże, konkurencyjność ekonomiczna makroregionu,  rozwój gospodarczy i turystyczny – to plusy dla osób mieszkających w tej części kraju. Dodatkowo prace PLK mogą wpłynąć na bardziej rentowne przewozy towarów i stworzenie warunków do budowania zintegrowanych centrów przesiadkowych.

Nastąpi renowacja stacji w Rzeszowie, powstanienowy przystanek Rzeszów Zachód z dojazdem do lotniska wJasionce. Prócz tego zapewniona będzie bardziej komfortowa podróż np. pomiędzy Rzeszowem a Ocicami, na trasie Jasło – Nowy Zagórz, na linii E30 z Krakowa do Rzeszowa.

Prace PLK we wschodniej części Polski to koszt ponad 6,5 mld zł finansowane z CEF, ze środków krajowych oraz 3 programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE: Polska Wschodnia 2014-2020 (8 projektów), Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (4 projekty) oraz Regionalne Programy Operacyjne 2014 2020 (2 projekty).