Infrastruktura Transport miejski
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

Tramwaje Śląskie z dofinansowaniem unijnym na modernizację linii tramwajowych

Tramwaje Śląskie z dofinansowaniem unijnym na modernizację linii tramwajowych Fot. Tramwaje Śląskie

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z Tramwajami Śląskimi S.A. umowę o dofinansowanie na 40 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko. Dzięki tej kwocie Katowice zyskają prawie trzy kilometry zmodernizowanych linii tramwajowych, a także kilkanaście peronów przystankowych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Podpisana umowa dotyczy  trzeciego etapu Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego. Wsparcie z Programu infrastruktura i Środowisko otrzymały w latach 2017 i 2018 również dwa wcześniejsze etapy. Dofinansowanie całej inwestycji ze środków UE to prawie 600 mln złotych.

Dzięki inwestycji Katowice zyskają nie tylko prawie trzy kilometry zmodernizowanych linii tramwajowych, ale również nowe, przebudowane przystanki, które będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Liczymy, że inwestycja zachęci mieszkańców do porzucenia samochodów i częstszego korzystania z komunikacji miejskiej – mówi wiceminister Waldemar Buda i dodaje – To druga największa inwestycja pod względem wysokości otrzymanego wsparcia UE w sektorze transportu miejskiego. Etap trzeci, dla którego podpisujemy umowę o dofinansowanie z UE na blisko 40 mln zł, obejmuje modernizację czterech odcinków linii tramwajowej na terenie miasta Katowice.

Głównym celem trzeciego etapu jest usprawnienie istniejącego systemu komunikacji publicznej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii poprzez zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu tramwajowego.

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy w całej UE program finansowany ze środków polityki spójności. Pula środków UE przeznaczona na POIiŚ wynosi 86 mld zł. To pieniądze na największe inwestycje m.in. w transport, ochronę środowiska i energetykę. W ramach dotychczas podpisanych umów w województwie śląskim realizowanych jest aż 39 projektów z dofinansowaniem POIiŚ. Ich wartość to 19,8 mld zł, a dofinansowanie unijne – 11,3 mld zł.– podkreśliła Joanna Lech p.o. dyrektora CUPT.

Zakres projektu  obejmuje cztery zadania infrastrukturalne związane z przebudową istniejącej infrastruktury oraz 3 zadania związane z zakupem specjalistycznych pojazdów technicznych, tj. zakup 3 pojazdów torowych, zakup szlifierki torowej oraz zakup pojazdu specjalistyczno-ratunkowego. Projekt obejmuje m.in. przebudowę ok. 2,96 km linii tramwajowej (ok. 5,90 km toru pojedynczego) wraz z przebudową 13 peronów przystankowych przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Mamy ogromną satysfakcję z tego, że mimo, iż zmuszeni byliśmy do zmiany zakresu rzeczowego etapu trzeciego naszego projektu inwestycyjnego, zdołaliśmy go dobrze przygotować i uzyskać akceptację ze strony organów europejskich oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Wkrótce będziemy ogłaszać pierwsze przetargi na realizację zadań z tego etapu – powiedział Bolesław Knapik, prezes zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Łącznie całkowita wartość projektu “Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego – etap III” to 75 823 776,06 zł. Dofinansowanie UE to 39 724 745,54 zł.