Działania Infrastruktura

Torpol wykona prace na odcinku Legnica-Rudna Gwizdanów

Torpol wykona prace na odcinku Legnica-Rudna Gwizdanów fot. TORPOL S.A.

PKP PLK S.A. wybrały ofertę Torpolu na wykonanie dokumentacji projektowej i prac budowlanych na odcinku Legnica-Rudna Gwizdanów.

Torpol S.A. opracuje dokumentację projektową oraz wykona “Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów”. Oprócz certyfikacji w zakresie TSI stworzą kompleksową dokumentację powykonawczą. Prace budowlane będą wykonane w formule “projektuj i buduj” dla projektu POIiŚ 5.2-7.

Spółka ma 24 miesiące na wykonanie założeń przetargu, licząc od dnia podpisania umowy. Nie miało to jeszcze miejsca, Torpol czeka na zakończenie procedury przetargowej. Cena oferty złożonej przez Torpol wynosi 190,0 mln zł netto, czyli 233,7 mln zł brutto. Oferta została wybrana spośród czterech złożonych w przetargu.

Na skutek podjętych prac zmodernizowane zostaną linie kolejowe nr 289 Legnica – Rudna Gwizdanów oraz nr 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny w obrębie stacji Rudna Gwizdanów.

Prace obejmą:

  • rozbiórkę i budowę 27 istniejących obiektów inżynieryjnych,
  • budowę wiaduktu drogowego na stacji Koźlice,
  • odnowienie nawierzchni i oznakowania na 16 przejazdach,
  • rewitalizację sieci trakcyjnej i modernizację urządzeń elektroenergetyki oraz systemów zasilania.

Prócz tego, że prace usprawnią przejazdy, pociągi pasażerskie będą jeździć po tamtejszych torach 120 km/h, a towarowe 80 km/h.