NaKolei.pl WiadomościPrzewozy towarowe Tauron Wytwarzanie z przetargiem na transport węgla do Elektrowni Nowe Jaworzno

Tauron Wytwarzanie z przetargiem na transport węgla do Elektrowni Nowe Jaworzno

Redakcja
Fot. PKP CARGO

TAURON Wytwarzanie S.A. ogłosiła przetarg na realizację usługi transportu kolejowego węgla z bocznic dostawców na potrzeby swojego Oddziału – Elektrownia Nowe Jaworzno. Ma być ona realizowana przez 18 miesięcy.

Oferty można składać do 15 czerwca 2023 roku. Jedyne kryterium ich oceny stanowi cena.

Od wykonawców wymagane jest doświadczenie. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub są wykonywane należycie co najmniej jedną usługę w zakresie transportu węgla, o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN brutto.

Każdy wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 250 000,00 PLN. Wykonawca przed podpisaniem umowy, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego jej wykonania na kwotę stanowiącą 2% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Transport kolejowy węgla będzie odbywał się taborem kolejowym (wagonami i lokomotywami)  wykonawcy na liniach PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. lub liniach innych zarządców infrastruktury, z miejsc załadunku: Polska Grupa Górnicza S.A. – Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit oraz Węglokoks Kraj S.A. – Oddział KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek. Dopuszczalne są także inne miejsca załadunku. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany do Oddziału Zamawiającego: TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno.

Zamawiający określił maksymalną, wielkość przewozu w okresie obowiązywania umowy na 360 000 Mg oraz minimalną wielkość przewozu na co najmniej – 200 000 Mg.

Podobne artykuły

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję Polityka prywatności