Infrastruktura Przewozy pasażerskie Wiadomości
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

Rzeszów Główny: Pełna integracja dla wygody pasażerów

Rzeszów Główny: Pełna integracja dla wygody pasażerów fot. PKP PLK S.A.

Dziś na dworcu Rzeszów Główny przedstawiciele Polskich Kolei Państwowych S.A., PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i Gminy Miasto Rzeszów podpisali porozumienia, dzięki którym będzie mogło powstać Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne – węzeł przesiadkowy integrujący kolej z komunikacją miejską. W ramach RCK planowane są m.in. podziemny parking oraz udogodnienia dla pasażerów taksówek i rowerzystów.

Pierwsze, trójstronne porozumienie zostało podpisane przez kolejowe spółki PKP S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Gminę Miasto Rzeszów. Dokument dotyczy zbycia przez PKP na rzecz Miasta terenu przydworcowego, na którym planowana jest budowa Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego, a także określenie zasad współpracy pomiędzy wszystkimi stronami. Sygnatariuszami drugiego porozumienia są Polskie Koleje Państwowe S.A. i Gmina Miasto Rzeszów. Kluczową kwestią ujętą w dokumencie jest skoordynowanie realizacji dwóch inwestycji: kompleksowej przebudowy dworca kolejowego oraz budowy miejskiej części RCK. Kolej i Miasto planują przeprowadzić wspólne postepowanie przetargowe, w ramach którego wybrany zostanie wykonawca obydwu inwestycji.

PKP planują kompleksową modernizację całego budynku dworcowego Rzeszów Główny oraz budowę obniżonego placu na poziomie -1. Budynek, zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z zewnątrz zachowa swój modernistyczny charakter. Wnętrze obiektu zostanie przebudowane w celu poprawy komfortu obsługi podróżnych oraz zapewnienia większej dostępności dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się: podróżnych z dużymi bagażami, pasażerów z niepełnosprawnościami czy osób starszych. Budynek dworca zostanie wyposażony w nowoczesne systemy teleinformatyczne oraz bezpieczeństwa. Budowa placu na poziomie -1 ma na celu stworzenie nowoczesnego zintegrowanego węzła komunikacyjnego. Wykonany plac będzie pełnił funkcje łącznika, który zapewni komunikację pomiędzy budynkiem dworca, parkingiem podziemnym oraz peronami. Inwestycja PKP S.A. jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020. Szacowana wartość przebudowy rzeszowskiego Dworca Głównego to około 29 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2022 roku.

Natomiast Inwestycja Gminy Miasto Rzeszów polegająca na budowie parkingu wielopoziomowego z nowoczesnym zagospodarowaniem Placu Dworcowego, a także przebudową sąsiadującego układu komunikacyjnego, jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Szacowana wartość robót i dostawy systemów ITS to ponad 69 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2023 roku.

Obecnie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach Krajowego Programu Kolejowego prowadzą przebudowę stacji Rzeszów Główny. To inwestycja za 205 mln zł netto współfinansowana z POIiŚ. Mieszkańcy i odwiedzający miasto zyskają do 2021 r. nowoczesną stację z trzema nowymi peronami wyposażonymi w wiaty i ławki. Nowe przejście pod torami zastąpi kładkę. Windy i schody ruchome oraz czytelne oznakowanie i tablice informacyjne ułatwią komunikację. Dzięki inwestycji stacja będzie w pełni dostępna dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych.

Przebudowa Rzeszowa Głównego tworzy możliwości do sprawnego powiązania komunikacji kolejowej – podróży dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych z komunikacja miejską. Dzięki projektowi PLK poprawia się również system komunikacji w mieście. Jest poszerzany wiadukt nad ul. Batorego, co znacznie usprawni ruch drogowy. W ramach projekt powstał również nowy przystanek Rzeszów Zachodni.