Debaty Działania Eksperci

Rozpoczęła się II Konferencja „Kolej na energię”

Rozpoczęła się II Konferencja „Kolej na energię” Fot. NaKolei.pl

W Warszawie rozpoczęła się II Konferencja „Kolej na energię”, zorganizowana przez Klaster Luxtorpeda 2.0.

Wśród uczestników i panelistów są m.in. Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, Czesław Warsewicz, Przewodniczący Klastra “Luxtorpeda 2.0” i Prezes PKP CARGO, Marek Chraniuk, Prezes PKP Intercity, Krzysztof Zdziarski. Prezes PESA Bydgoszcz czy Leszek Hołda, Prezes PKP Energetyka.

Udział w konferencji biorą także eksperci z zakresu energetyki i transportu kolejowego, a także przedstawiciele mediów.

Widzimy jak kolej jest konkurencyjnym i niskoemisyjnym środkiem transportu – powiedział witając gości Czesław Warsewicz. W Białej Księdze do 2030 roku wskazano, że 30% przewozów w transporcie kolejowym mają stanowić przewozy intermodalne. Stąd też stajemy przed koniecznością zmierzenia się z pytaniem jak wpływać na zmiany zachowań, tak, aby eksponować te, które promują ekologiczne środki transportu. Klaster “Luxtorpeda 2.0” działa na rzecz innowacyjności i wykorzystania zielonej energii w transporcie kolejowym – podkreślił Czesław Warsewicz.

II Konferencja „Kolej na energię” ma być zatem spotkaniem, na którym poszukiwane będą odpowiedzi na pytania dotyczące kształtowania polityki energetycznej państwa, ale również zagadnień związanych z zieloną energią.

To bardzo ważne, że ludzie świata kolei myślą w kontekście zmian klimatycznych o procesie i drodze związanej z klimatem – podkreślił w przemówieniu wprowadzającym Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu. Przed nami ogromne wyzwania i ważne cele do zrealizowania – wskazał.

Ireneusz Zyska przypomniał, że 12 i 13 grudnia 2019 roku na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej podjęto decyzję o przyznaniu Polsce własnej drogi do dążenia do neutralności ekologicznej. Wiąże się to z tym, że nasz kraj uzyska prawdopodobnie największe wsparcie finansowe w tym zakresie.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu podkreślił, że wykorzystanie energii zielonej to przyszłość polskiej kolei. Znajdujemy się bowiem w przełomowym momencie, w którym rozpoczyna się dyskusja o przyszłości energetycznej w perspektywie 30 lub więcej lat dla transportu.

Polskie społeczeństwo oczekuje jeszcze lepszej kolei – wskazał Ireneusz Zyska. Podkreślił, że Dolny Śląsk, z którego pochodzi, posiada gęstą sieć kolejową. To właśnie kolej umożliwia tam dojazd z wielu miast i miejscowości do stolicy województwa – Wrocławia. Dziś przybliżamy się do modelu przedwojennego, kiedy to zegarki regulowano wg kolei. A kolej ma kluczową rolę w kształtowaniu polityki energetycznej państwa – wskazał Zyska.

Wiceminister Klimatu podał również, że energia wytworzona w przyszłości na farmach wiatrowych może być spożytkowana na produkcję wodoru, który ma szansę stać się paliwem przyszłości. Mamy na uwadze, że źródła energetyczne podlegają pewnym ograniczeniom. Dlatego trzeba energię magazynować, np. właśnie w wodorze – zaznaczył Ireneusz Zyska.

Ministerstwo Klimatu powstało nie bez powodu. Przygotowuje nową politykę klimatyczną i chce modyfikować politykę energetyczną, np. w kwestii wykorzystania wodoru. Założenia tych programów zostaną ogłoszone w przyszłym tygodniu, kiedy rząd podsumuje pierwsze 100 dni.

Za chwilę wizerunek Polski będzie się zmieniał. Dziś jesteśmy postrzegani jako gospodarka oparta na węglu. To ma się zmienić w kierunku odnawialnych źródeł energii – wskazał Ireneusz Zyska. A PKP Energetyka dobrze się wpisuje w te plany.

Jak się wydaje spółka dostrzega te plany. Leszek Hołda, Prezes PKP Energetyka wskazał, że trzeba poszukiwać odpowiedzi na pytanie w jaki sposób przetransformować kolej w kierunku zielonej energii? Podkreślił, że wynika to chociażby z rządowych założeń Polityki energetycznej Polski. Obecnie większość przewozów realizowana jest z wykorzystaniem trakcji elektrycznej. Stąd konieczność wdrażania planu zastąpienia węgla odnawialnymi źródłami energii, tak, aby kolej stała się jeszcze bardziej ekologiczna.

W Polsce jest świadomość ekologiczna. Z przeprowadzonych badań wynika, że 70% pasażerów deklaruje chęć zmiany własnego środka transportu na rzecz transportu zbiorowego. A to dobry początek do tego, aby przekonać ich do podjęcia tej decyzji. Pomóc może w tym świadomość, że transport publiczny, a zwłaszcza kolej, jest tym najbardziej ekologicznym środkiem transportu.