Ekonomia i rynek Przewozy towarowe

Rekordowy rok przewozów intermodalnych. PKP Cargo liderem

Rekordowy rok przewozów intermodalnych. PKP Cargo liderem Fot. PKP Cargo

W 2019 roku przetransportowano koleją 19,5 mln ton ładunków intermodalnych wykonując przy tym pracę przewozową na poziomie 7,1 mld tono-km.

W porównaniu z 2018 r. masa przewiezionych towarów wzrosła o blisko 15% a praca przewozowa o 14,5%.

Z danych zebranych przez Urząd Transportu Kolejowego wynika, że masa ładunków w transporcie intermodalnym w 2019 roku w stosunku do 2018 r. wzrosła o 2,5 mln ton. Praca przewozowa wzrosła natomiast o ok. 0,9 mld tono-km w stosunku do roku ubiegłego.

Statystyki pokazują możliwości dalszego wzrostu przewozów intermodalnych. Ich udział w całym rynku wyniósł 8,3% wg masy i 12,6% wg pracy przewozowej. Widać wyraźnie, że rośnie wymiana handlowa w kierunku wschód-zachód – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Musimy pamiętać również o konieczności rozwoju połączeń w kierunku północ-południe. Dlatego istotne są działania systemowe poprawiające zarówno parametry infrastruktury liniowej oraz podniesienie prędkości handlowych pociągów, jak i dostosowanie przejść granicznych do obsługi pociągów o wyższych parametrach – dodaje Prezes UTK.

W 2019 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali rekordową liczbę jednostek ładunkowych – 2 137 tys. TEU (1 kontener 20-stopowy = 1 TEU). Podobnie jak w latach poprzednich, dominowały kontenery 20 i 40-stopowe. Ich udział w 2019 r. wyniósł odpowiednio 45,8% i 43,1%.

W 2019 roku największy wkład w przewozach intermodalnych miało PKP CARGO, które miało około 46% udziału w przewozach według masy, natomiast 52,27% według pracy przewozowej.

Urząd Transportu Kolejowego przygotował analizę dotyczącą transportu intermodalnego na kolei w 2019 r. Szczegółowe dane dotyczące przewozów intermodalnych znaleźć można na stronie internetowej www.utk.gov.pl w dziale Przewozy intermodalne w 2019 r. w zakładce Statystyka przewozów towarowych.