Infrastruktura Publicystyka
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

Radom bez połączenia kolejowego na lotnisko. Ale z nowym przystankiem

Radom bez połączenia kolejowego na lotnisko. Ale z nowym przystankiem Fot. PKP PLK S.A.

Wszystko wskazuje na to, że na radomskie lotnisko, które ma zacząć ponownie obsługiwać pasażerów najwcześniej w 2022 roku, nie będzie można dojechać pociągiem. Z dobrych informacji dla Radomia warto wskazać, że w mieście prawdopodobnie powstanie nowy przystanek.

Port lotniczy w Radomiu zlokalizowany jest w pobliżu bocznicy kolejowej na Sadkowie, która była wykorzystywana przez wojski, a ściślej rzecz ujmując przez 42. Bazę Lotnictwa Szkolnego. To właśnie w oparciu o nią postała koncepcja doprowadzenia połączenia kolejowego do radomskiego lotniska. Jak się jednak okazuje nie ma ona szans na realizację.

 

Koncepcja zaniechana na wczesnym etapie

Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Infrastruktury wynika, że PKP Polskie Linie Kolejowe nie są zarządcą wskazanej bocznicy kolejowej, która mogłaby zostać wykorzystana do połączenia z lotniskiem Radom Sadków. Co więcej Spółka nie planuje obecnie inwestycji w tym zakresie. Koncepcja budowy przedmiotowego połączenia została zaniechana na bardzo wczesnym etapie. Przyczynę rezygnacji stanowił m.in. fakt, iż budowa nowego przystanku w proponowanej lokalizacji, mimo zaangażowania wielu podmiotów oraz znacznych środków finansowych, nie byłaby optymalna zarówno pod względem lokalizacji (odległość około 800 m od terminala liczona w śladzie istniejącej siatki dróg publicznych), jak i połączenia z siecią linii kolejowych (obecne połączenie pozwala na wjazd na bocznicę tylko z kierunku stacji Radom, a więc bez możliwości bezpośredniego połączenia z kierunku Warki i Dęblina).

Radom z nowym przystankiem    

W Radomiu najprawdopodobniej powstanie jednak nowy przystanek kolejowy, o roboczej nazwie Radom Wschodni. Co prawda perspektywa jest odległa, ale plany są. PKP Polskie Linie Kolejowe nie posiadają jeszcze nawet projektu budowy peronu dla tego przystanku. Ale obecnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy przedmiotowej dokumentacji projektowej. Według zapewnień Spółki w celu przyspieszenia realizacji wykonania dokumentacji projektowej, w ramach oddzielnego postępowania zlecono wykonanie map do celów projektowych.

Z dobrych informacji warto zaznaczyć, że PKP PLK pozyskały decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przedmiotowego peronu. Pozwolenie na budowę będzie procedowane przez wykonawcę dokumentacji projektowej po przygotowaniu projektu budowlanego.

Co z finansowaniem?

Jak się okazuje Spółka PKP PLK posiada już w części zabezpieczone środki na budowę peronu na lata 2020 i 2021. Szacunkowe koszty budowy nowego peronu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, usunięciem kolizji i budową systemu dynamicznej informacji pasażerskiej to około 12 600 000 zł (koszt nie obejmuje budowy dojść na peron z poziomu wiaduktu). Przy czym precyzyjne określenie kosztów budowy peronu będzie możliwe po opracowaniu dokumentacji projektowej i sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego – co jest planowane w III kwartale 2020 roku.

Terminy

PKP PLK zleciły już podmiotowi zewnętrznemu pozyskanie map do celów projektowych dla realizacji inwestycji, jednocześnie Spółka prowadzi postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy dla realizacji projektu budowlanego peronu i projektów usunięcia kolizji realizowanych na zgłoszenie, pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, wykonania robót budowlanych polegających na usunięciu kolizji infrastruktury kolejowej z planowanym peronem.

Wyłonienie wykonawcy na budowę peronu planowane jest w ramach wspólnego postępowania przetargowego przez Miasto Radom i PKP PLK na przebudowę wiaduktu w ciągu ul. Żeromskiego w Radomiu i budowę peronu. Ogłoszenie ww. postępowania przetargowego przewidywane jest na przełomie III i IV kwartału 2020 r. W ramach prac związanych z budową peronu przewidywana jest budowa peronu wyspowego o długości 300 m z niezbędną infrastrukturą, w tym małą architekturą, zadaszeniem (bez dojść na peron z poziomu wiaduktu, tj. schodów oraz wind, których budowa leży w kompetencjach Miasta Radom) oraz instalacja systemu informacji pasażerskiej.

Zakończenie budowy peronu planowane jest do końca 2021 roku.

Z nowego przystanki na lotnisko

Nowy przystanek kolejowy Radom Wschodni będzie umożliwiał wygodne przesiadki do autobusów, jadących na lotnisko w Radomiu. PKP PLK zapewniają, że prowadzą rozmowy w sprawie potwierdzenia finansowania przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” inwestycji kolejowych, które planowane są do realizacji dla potrzeb obsługi lotniska w Sadkowie.