Prawo i przetargi Przewozy pasażerskie Tabor

Przetarg na modernizacje 40 wagonów Z1A/B unieważniony

Przetarg na modernizacje 40 wagonów Z1A/B unieważniony Fot. Wiki Commons

PKP Intercity poinformowały o unieważnieniu przetargu na wykonanie naprawy okresowej na 5. poziomie utrzymania z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3. poziomie utrzymania 40 wagonów osobowych typu Z1A/Z1B/Z1B PRM.

Wszystkie złożone oferty przekroczyły szacunki zamawiającego. Poniżej prezentujemy szczegóły.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części:

Część 1 przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 8 wagonów osobowych typu Z1A. Po modernizacji mają to być wagony pierwszej klasy (typ Z1A) przedziałowe.

Prace te chciały wykonać dwie firmy:

Modern Train: cena – 43.965.120,00 zł brutto, termin wykonania naprawy – 60 dni i gwarancja – 40 miesięcy. Oferta została oceniona w następujący sposób:

 • punkty przyznane w kryterium ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia – 80 pkt,
 • punkty przyznane w kryterium okres gwarancji i rękojmi za wykonaną usługę – 10 pkt,
 • punkty przyznane w kryterium termin wykonania Naprawy z zachowaniem zasadniczych parametrów jednego wagonu – 10 pkt,

Łączna liczba przyznanych punktów – 100 pkt.

Konsorcjum PESA i ZNTK Mińsk Mazowiecki: cena – 51.726.912,00 zł brutto, termin wykonania naprawy – 60 dni i gwarancja – 36 miesięcy.

Oferta została oceniona w następujący sposób:

 • punkty przyznane w kryterium ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia – 68 pkt,
 • punkty przyznane w kryterium okres gwarancji i rękojmi za wykonaną usługę – 9 pkt,
 • punkty przyznane w kryterium termin wykonania Naprawy z zachowaniem zasadniczych parametrów jednego wagonu – 10 pkt,

Łączna liczba przyznanych punktów – 87 pkt.

Szacunki zamawiającego to 34.587.600,00 zł brutto.

Jak wynika z powyższych danych oferta złożona przez Modern Train Sp. z o. o otrzymała w części 1 najwyższą liczbę punktów, a tym samym uznana została w tej części za ofertę za najkorzystniejszą. Jednak zaproponowana przez Wykonawcę kwota za realizację usługi opiewająca na brutto 43 965 120,00 zł, netto 35 744 000,00 zł nie mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie części 1 zamówienia, wynoszącej brutto 34 587 600,00 zł, netto 28 120 000,00 zł. Przekroczenie w stosunku do zaplanowanej do wydatkowania kwoty na ten cel wynosi 27,11%, tj. brutto 9 377 520,00 zł, netto 7 624 000,00 zł. Mając na uwadze fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia i jednocześnie kwoty tej nie można zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty, postępowanie w części 1 podlega unieważnieniu.

Część 2 przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 26 wagonów typu Z1B. Po modernizacji mają to być wagony drugiej klasy (typ Z1B) przedziałowe.

Oferty złożyli:

Newag: cena – 166.296.000,00 zł brutto, termin wykonania naprawy – 70 dni i gwarancja – 36 miesięcy. Oferta została oceniona w następujący sposób:

 • punkty przyznane w kryterium ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia – 76,34 pkt,
 • punkty przyznane w kryterium okres gwarancji i rękojmi za wykonaną usługę – 10 pkt,
 • punkty przyznane w kryterium termin wykonania Naprawy z zachowaniem zasadniczych parametrów jednego wagonu – 8,57 pkt,

Łączna liczba przyznanych punktów – 94,91 pkt.

PESA i ZNTK Mińsk Mazowiecki: cena – 158.678.364,00 zł brutto, termin wykonania naprawy – 60 dni i gwarancja – 36 miesięcy. Oferta została oceniona w następujący sposób:

 • punkty przyznane w kryterium ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia – 80 pkt,
 • punkty przyznane w kryterium okres gwarancji i rękojmi za wykonaną usługę – 10 pkt,
 • punkty przyznane w kryterium termin wykonania Naprawy z zachowaniem zasadniczych parametrów jednego wagonu – 10 pkt,

Łączna liczba przyznanych punktów – 100 pkt.

Szacunki zamawiającego to 115.607.700,00 zł brutto. Jak wynika z powyższych danych oferta złożona przez Konsorcjum firm: Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” oraz Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz otrzymała w części 2 najwyższą liczbę punktów, a tym samym uznana została w tej części za ofertę za najkorzystniejszą. Ale zaproponowana przez Wykonawcę kwota za realizację usługi opiewa na wartość brutto 158 678 364,00 zł, netto 129 006 800,00 zł nie mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie części 2 zamówienia, wynoszącej brutto 115 607 700,00 zł, netto 93 990 000,00 zł. Przekroczenie w stosunku do zaplanowanej do wydatkowania kwoty na ten cel wynosi 37,26%, tj. brutto 43 070 664,00 zł, netto 35 016 800,00 zł. Mając na uwadze fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia i jednocześnie kwoty tej nie można zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty, postępowanie w części 2 podlega unieważnieniu.

I część 3 przedmiotu zamówienia, która obejmuje wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania z zachowaniem zasadniczych parametrów eksploatacyjnych oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 6 wagonów typu Z1B przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Po modernizacji mają to być wagony drugiej klasy osobowe z przedziałowymi przystosowanymi do przewozu osób o ograniczonej możliwości poruszania się (PRM).

Tu złożona została tylko jedna oferta: PESA i ZNTK Mińsk Mazowiecki z cena – 40.566.384,00 zł brutto, termin wykonania naprawy – 60 dni i gwarancja – 36 miesięcy. Szacunki zamawiającego to 26.678.700,00 zł brutto. Ofercie jako ważnej przyznano maksymalną liczbę punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert oraz uznano ją za najkorzystniejszą. Jednak zaproponowana przez Wykonawcę kwota za realizację usługi opiewająca na brutto 40 566 384,00 zł, netto 32 980 800,00 zł nie mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie części 3 zamówienia, wynoszącej brutto 26 678 700,00 zł, netto 21 690 000,00 zł. Przekroczenie w stosunku do zaplanowanej do wydatkowania kwoty na ten cel wynosi 52,06%, tj. brutto 13 887 684,00 zł, netto 11 290 800,00 zł. Mając na uwadze fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia i jednocześnie kwoty tej nie można zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty, postępowanie w części 3 podlega unieważnieniu.