Infrastruktura Tabor Transport miejski
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

Jest porozumienie w sporze o koła pociągów metra Inspiro

Jest porozumienie w sporze o koła pociągów metra Inspiro fot. Metro Warszawskie

Spór o koła pociągów metra: Po wielu badaniach i analizach doszło do porozumienia Metra Warszawskiego, Siemensa i Newagu w sprawie wymiany kół w pociągach metra Inspiro.

Jak czytamy na stronie Spółki Metro Warszawskie Sp. z o.o. 20 października 2017r. przedstawiciele Metra Warszawskiego Sp. z o.o. oraz Konsorcjum Siemens i Newag podpisali ostateczne porozumienie w sprawie eksploatacji pociągów Inspiro na I i II linii metra w Warszawie.

Zakończono spór o koła pociągów metra. O co poszło?

Spór dotyczył szybszego zużywania się i niszcznia zestawów kołowych pociągów Inspiro, a także linii, po której się poruszały. Według Metra Warszawskiego powodem tego zjawiska były wadliwe zespoły kołowe od dostawcy. Siemens argumentował nadmierną eksploatację linii i kół nieodpowiednim smarowaniem torów, co należy do obowiązków zarządcy metra.

Rozwiązanie konfliktu: koła do wymiany i naprawa pociągu

Wiele miesięcy zaciętego bronienia swoich stanowisk zakończyło się ostatecznie podpisaniem porozumienia. Na podstawie analizy przeprowadzonej przez ekspertów w zespołach roboczych wyjaśniono wiele kwestii technicznych. Tym samym ustalono kilka faktów w zaistniałej sytuacji. Ostatecznie w ramach porozumienia Konsorcjum Siemens i Newag musi wymienić na swój koszt koła w dwóch składach – tam gdzie ich zużycie jest największe, naprawić na swój koszt jeden pociąg. Dodatkowo Konsorcjum dostarczy na swój koszt dla 6 pociągów 300 kół i 34 osi do wymiany w razie ich normatywnego zużycia. Dodatkowo wysokość gwarancji z 5% wartości kontraktu zostanie zmniejszona do wysokości, którą kontrakt przewidywał na okres rękojmi.

Strony po podpisaniu porozumienia chcą nadal współpracować w ramach dalszej optymalizacji kosztów użytkowania.