Prawo i przetargi Tabor

POLREGIO chce wykonać naprawy czwartego poziomu utrzymania SA134-022

POLREGIO chce wykonać naprawy czwartego poziomu utrzymania SA134-022 Fot. Wiki Commons

POLREGIO ogłosiło przetarg na wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania PU4 szynobusu typu 218Md-Mińsk 2, serii SA134, o numerze 022.

Podkarpacki zakład POLREGIO w Rzeszowie ogłosiło przetarg na naprawę czwartego poziomu utrzymania PU4 autobusu szynowego typu 218Md-Mińsk 2, serii SA134, o numerze 022, wraz z pracami niestanowiącymi stałego zakresu prac PU4, jeżeli będą niezbędne do doprowadzenia pojazdu do pełnej sprawności technicznej – zgodnie z dokumentacją systemu utrzymania („DSU”) i dokumentacją techniczno-ruchową pojazdów („DTR”), warunkami technicznymi wykonania i odbioru pojazdu (WTWiO).

SA134-022 został wyprodukowany w 2011 roku przez ZNTK Mińsk Mazowiecki, w 2017 roku przeszedł naprawy P4 w zakładach Pesy.

Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi przeglądu trzeciego poziomu utrzymania – PU3 lub jedną naprawę czwartego poziomu utrzymania PU4 autobusów szynowych typu „218Md-Mińsk 2”, serii SA134 o wartości łącznej nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto. Zamawiający wymaga, aby ww. usługi zostały wykonane w okresie obowiązywania gwarancji udzielonej przez producenta autobusów szynowych typu „218Md-Mińsk 2”, serii SA134.

Wykonawca naprawy będzie miał 70 dni na realizację zamówienia. Cena jest najważniejszy kryterium w wyborze wykonawcy.