Infrastruktura Wiadomości

PLK: Kontynuacja mediacji i 97 mln zł wypłat dla podwykonawców Astaldi

PLK: Kontynuacja mediacji i 97 mln zł wypłat dla podwykonawców Astaldi Fot. NaKolei.pl

Do dziś 21 grudnia PLK wypłaciła już podwykonawcom Astaldi ponad 97 mln zł, w tym podwykonawcom z linii lubelskiej 86,3 mln zł. W tym tygodniu zrealizowano wypłaty za ponad 13 mln zł z tytułu solidarnej odpowiedzialności inwestora- informują PKP PLK.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kontynuują mediacje z podwykonawcami firmy Astaldi, która zeszła z dwóch kontraktów na odcinku linii kolejowej Lublin – Warszawa oraz Poznan – Wrocław. Przedstawiciele spółki codziennie spotykają się z podwykonawcami. Mediacje obejmują podwykonawców robót budowlanych usługodawców i dostawców, których zawiodło Astaldi, komplikując ich sytuacje prawną i finansową.

W październiku, po zejściu Astaldi z budowy na linii Dęblin – Lublin oraz Leszno – granica woj. dolnośląskiego, PLK zareagowała natychmiast. Spółka podjęła nadzwyczajne działania, których w podobnych sytuacjach jeszcze nie było.

Realizowany jest najszybszy, a zarazem zgodny z prawem sposób procedowania dokumentów. Wypłacane kwoty muszą być zgodnie z przepisami prawa: kodeksem cywilnym i prawem zamówień publicznych. Zróżnicowanie sytuacji podwykonawców powoduje, że proces dochodzenia do wypłat nie jest prosty. Prowadzone są indywidualne rozmowy z podmiotami, które w różny sposób zawierały umowy z Astaldi. Proces wypłat jest kontynuowany- czytamy w komunikacie spółki.

Astaldi postawiło zamawiającego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w niełatwej sytuacji. Firma wybrana zgodnie z obowiązującymi procedurami deklarowała pełne zaangażowanie i odpowiedzialne wykonanie kontraktu. W realizacji, Astaldi nie zadbała należycie o swoich podwykonawców. Zawiodła na ważnych społecznie kontraktach. PLK, mając na względzie trudną sytuację wielu podmiotów i solidarną odpowiedzialność, tak szybko jak to było możliwe podjęły działania, by zaangażowane w inwestycje firmy otrzymały należne, potwierdzone dokumentami, wynagrodzenie.