Infrastruktura
Partnerzy działu
partner-dzialu-logo-blueocean

PKP PLK ruszają z przetargiem na linię E75 do granicy państwa

PKP PLK ruszają z przetargiem na linię E75 do granicy państwa Fot. PKP PLK S.A. (ilustracyjne)

Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiło przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E75 na odcinku Ełk – Trakiszki (granica państwa) – dokumentacja projektowa”.

Jak podała spółka jest ona niezbędna dla realizacji tego przedsięwzięcia oraz uzyskania wymaganych prawem pozwoleń wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, które stanowi prawo opcji Zamawiającego.

Głównymi rezultatami zamówienia jest uzyskanie:

  1. koncepcji programowo-przestrzennej;
  2. projektów budowlanych wraz z dokumentacją geotechniczną i geologiczno-inżynierską;
  3. materiałów niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko);
  4. kompletu materiałów niezbędnych do uzyskania pozwoleń na budowę wraz z pozyskaniem samych pozwoleń na budowę, w tym m.in.: raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko – jeśli taka ocena będzie wymagana;
  5. projektów wykonawczych z wyłączeniem branż sterowanie ruchem kolejowym i telekomunikacja kolejowa (w zakresie projektów wykonawczych objętych zamówieniem są projekty usunięcia kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi);
  6. materiałów przetargowych niezbędnych do wyłonienia Wykonawców robót budowlanych (tj. przedmiar robót na bazie KPR, kosztorys Inwestorski, STWiORB), PFU dla branży automatyki (w tym systemów ERTMS – ETCS i GSMR) i telekomunikacji kolejowej oraz udział w postępowaniu przetargowym na wybór Wykonawcy robót poprzez przygotowania i przekazanie Zamawiającemu odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, aż do zawarcia umowy z Wykonawcą Robót oraz wynikających z tych pytań niezbędnych modyfikacji opracowanych dokumentów;
  7. pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót w zależności od decyzji Zamawiającego o uruchomieniu prawa opcji.

Oferty w przetargu można składać do 10 września 2020 roku. Będą oceniane zgodnie z kryteriami: dodatkowe wsparcie kluczowego personelu zespołu projektowego – Waga: 20 % oraz cena – Waga: 80 %.

Przypomnijmy, że wskazany odcinek stanowi część międzynarodowej linii Rail Baltica. Linia kolejowa E75 jest elementem składowym priorytetowego przedsięwzięcia w korytarzu Morze Północne – Morze Bałtyckie, zakładającego utworzenie jednolitego korytarza kolejowego łączącego Helsinki przez Tallin, Rygę i Kowno z Warszawą. Jest to priorytetowy projekt UE, ma duże znaczenie polityczne i strategiczne, ponieważ będzie stanowić jedyne połączenie kolejowe krajów bałtyckich z Polską i pozostałymi krajami Unii Europejskiej o szerokości toru 1435 mm.