Przewozy pasażerskie Tabor
Partnerzy działu

PKP Intercity rusza z dialogiem technicznym ws. piętrowych push&pulli

PKP Intercity rusza z dialogiem technicznym ws. piętrowych push&pulli Mat. Pesa Bydgoszcz

29 lipca 2020 roku PKP Intercity opublikowała informację dotyczącą dialogu technicznego ws. 7-wagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z lokomotywami wielosystemowymi.

Jego celem dialogu technicznego jest pozyskanie informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, w tym w szczególności informacji z zakresu:

 1. opisu przedmiotu zamówienia, w tym identyfikacja parametrów eksploatacyjnych dla wagonów środkowych, sterowniczych, lokomotyw (skrajnia statyczna/kinematyczna, długość, masa, naciski, promienie łuków);
 2. dostępnych technologii i koncepcji połączeń pomiędzy wagonami w tym przejść międzywagonowych celem zagwarantowania najwyższego poziomu komfortu pasażerów przez ograniczenie poziomu hałasu;
 3. konfiguracji przestrzeni pasażerskiej (układ i liczba miejsc) przy założeniu maksymalnego wykorzystania zarysu obowiązującej skrajni pojazdu dla wagonów środkowych oraz sterowniczych;
 4. materiałów możliwych do użycia przy budowie konstrukcji pudeł pojazdów i newralgicznych podzespołów (m.in. wózków);
 5. protokołu komunikacyjnego lokomotywa – wagon sterowniczy, interfejsu sterowania i transferu danych;
 6. parametrów energetycznych / rozwiązań w zakresie:
  a) mocy ciągłej przy jeździe z Vmax po torze prostym i płaskim,
  b) nadwyżki siły pociągowej przy prędkości maksymalnej,
  c) mocy ciągłej lokomotywy i nadwyżki siły pociągowej;
 7. dostępnych rozwiązań w zakresie systemu drzwi wejściowych w celu zapewnienia maksymalnej przepustowości dla minimalizacji czasu wymiany potoków pasażerów przy jednoczesnym zachowaniu komfortu wsiadania i wysiadania;
 8. dodatkowych funkcji oraz wyposażenia pojazdu usprawniających jego użytkowanie, założeń procesu utrzymania, w tym czasookresów przeglądowych i wymaganych warunków zaplecza technicznego (wyposażenie i wielkość);
 9. określenia warunków umowy, w tym określenia zasad płatności za wykonanie zamówienia;
 10. określenia szacowanych terminów realizacji zamówienia.

Według informacji przekazanych przez Prezesa PKP Intercity Marka Chraniuka takie składy przewoźnik będzie chciał wykorzystać na trasach Kraków – Katowice czy Warszawa – Łódź.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym można składać do 31 sierpnia 2020 roku. PKP Intercity chciałoby pozyskać składy w następującej konfiguracji: 1 wagon końcowy z kabiną sterowniczą, z miejscami siedzącymi w strefach klasy 2, z przedziałem konduktorskim, maszyną vendingową, strefą PRM, strefą dla opiekunów z dziećmi oraz miejscami dla podróżujących z rowerami; 5 wagonów środkowych z miejscami siedzącymi w strefach klasy 2; 1 wagon środkowy z miejscami siedzącymi w strefach klasy 1 oraz lokomotywa wielosystemowa 3kV DC, 25kV AC 50Hz.

Zamawiający zakłada następujące parametry techniczne pojazdów:

 1. prześwit toru: 1 435 mm;
 2. zgodność z TSI: w pełnym zakresie;
 3. homologacja: PL + CZ;
 4. systemy bezpieczeństwa: ETCS L2, SHP, SIFA, krajowe systemy CZ;
 5. prędkość konstrukcyjna: 200 km/h;
 6. minimalne przyspieszenie rozruchu w zakresie 0-120 km/h: 0,6 m/s2;
 7. urządzenia cięgłowo-zderzne: sprzęg śrubowy ze zderzakami;
 8. skrajnia kinematyczna: wg TSI i karty UIC 505-1;
 9. system drzwi umożliwiający maksymalnie szybką i komfortową wymianę pasażerów;
 10. liczba stałych miejsc siedzących w składzie podstawowym (7-wagonowym): ok. 800;
 11. lokomotywa o układzie osi Bo’Bo’, długość max 20 m, maksymalnie modułowa budowa (umożliwiające dokonywanie możliwie szybko niezbędnych wymian poszczególnych elementów/podzespołów), hamulec pneumatyczny, elektropneumatyczny, elektrodynamiczny (oporowy oraz odzyskowy), elementy półprzewodnikowe w technologii IGBT, asynchroniczne silniki trakcyjne zasilane z indywidualnych falowników z możliwością pojedynczego odłączania, nacisk na oś ≤ 220 kN.