Prawo i przetargi Tabor

PGE wyprzedaje swoje węglarki z lat 80

PGE wyprzedaje swoje węglarki z lat 80 Fot. Paweł Okrzesik

PGE Energia Cieplna S.A. wystawiła na sprzedaż czteroosiowe wagony węglarki typu 412W w odmianie BDŻ/E, pozostające w dyspozycji Oddziału Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków. Łącznie to 20 takich jednostek. Wszystkie zostały wyprodukowane w 1987 roku w Bułgarii, stopień ich zużycia technicznego waha się od 25 do 45%, w zależności od jednostki. Wartość wszystkich wystawionych na sprzedaż wagonów to 1.948.810,00 zł netto.

 

 

Jakie wagony można kupić?

Oferty na ich zakup można składać do 28 stycznia 2021 roku. Co ciekawe zapytanie ofertowe zostało podzielone na 20 części, a każda obejmuje 1 wagon. I tak do kupienia są:

Cześć I – wagon nr 33 51 5301171-3;
Część II – wagon nr 33 51 5301172-1;
Część III – wagon nr 33 51 5301174-7;
Część IV – wagon nr 33 51 5301175-4;
Część V – wagon nr 33 51 5301177-0;
Część VI – wagon nr 33 51 5301181-2;
Część VII – wagon nr 33 51 5301184-6;
Część VIII – wagon nr 33 51 5301188-7;
Część IX – wagon nr 33 51 5301187-9;
Część X – wagon nr 33 51 5301189-5;
Część XI – wagon nr 33 51 5301180-4;
Część XII – wagon nr 33 51 5301173-9;
Część XIII – wagon nr 33 51 5301176-2;
Część XIV – wagon nr 33 51 5301178-8;
Część XV – wagon nr 33 51 5301179-6;
Część XVI – wagon nr 33 51 5301182-0;
Część XVII – wagon nr 33 51 5301183-8;
Część XVIII – wagon nr 33 51 5301185-3;
Część XIX – wagon nr 33 51 5301186-1;
Część XX – wagon nr 33 51 5301190-3.

Mając powyższe na uwadze każdy z oferentów ubiegających się o podpisanie umowy, może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Sprzedający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty, która nie obejmuje wykonania całego przedmiotu sprzedaży w danej części ani składania ofert wariantowych. O zakupie decydować będzie zaproponowana cena.
Jak informuje sprzedający wagony zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru Pojazdów Kolejowych prowadzonego przez UTK. Nie posiadają aktualnych napraw okresowych. Termin minął od lutego do maja 2020 r. Wagony kwalifikują się zatem do dalszej eksploatacji po naprawie okresowej w poziomie P4.

Charakterystyka wagonów

I przy okazji przypominamy najważniejsze cechy wagonów węglarek Eaos (412W):

 • długość [mm]: 14 040
 • wysokość [mm]: 3 238
 • rozstaw czopów skrętu [mm]: 9 000
 • masa konstrukcyjna [kg]: 20 000
 • granica obciążenia [t]: 60
 • długość ładunkowa [mm]: 12 792
 • powierzchnia ładunkowa [m2]: 36
 • pojemność ładunkowa [m3]: 72
 • min. promień łuku [m]: 35
 • maks. prędkość [km/h]: 100
 • szerokość toru [mm]: 1435.