Ekonomia i rynek Polityka Prawo i przetargi Tabor

OFICJALNIE: PFR jako nowy właściciel PESY

OFICJALNIE: PFR jako nowy właściciel PESY

Stało się! Polski Fundusz Rozwoju jako nowy właściciel PESY podpisał dziś umowę inwestycyjną. Negocjacje trwające od zeszłego roku między PFR a producentem taboru spowodują umocnienie i dalszy rozwój spółki, w szczególności jej potencjału eksportowego na europejskich rynkach. Fundusz inwestorski docelowo ma wynosić 300 mln PLN, co spowoduje przejęcie blisko 100% akcji spółki.

PFR został w 2017 roku zaproszony przez spółkę PESA i jej udziałowców do procesu tranakcyjnego zakładającego nabycie oraz podwyższenie udziałów w PESA. Właściciele i zarząd spółki wybrali ofertę PFR, a następnie w marcu  2018 roku zawarto umowę wstępną nabycia jej udziałów. Zgody na przeprowadzenie transakcji udzielił UOKiK. Jest to niewątpliwie dobry dzień dla bydgoskiego producenta, który na pewno odetchnie z ulgą wiedząc, że ich problemy finansowe rozwiąże nowy właściciel PESY.

“Przemysł kolejowy pełni szczególną rolę w tzw. Planie Morawieckiego. Inwestycja PFR w PESA Bydgoszcz to ważny krok w rozwoju tego sektora. Jesteśmy przekonani, że inwestycja ta przyniesie Polsce pozytywne efekty społeczne i gospodarcze. Naszym celem strategicznym jest dalsza konsolidacja sektora kolejowego, zarówno w Polsce jak i za granicą, w celu budowy znaczącej na światowym rynku przemysłowej grupy, a następnie pozyskanie prywatnego partnera.” – powiedział Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.

 

Inwestycja w PESA Bydgoszcz pociąga za sobą zmianę strategii rynkowej spółki. PESA planuje zoptymalizować produkcję poprzez podniesienie standardów zarządzania oraz kontroli jakości, a także wytwarzać dłuższe serie. Będzie selektywnie podchodzić do wyboru nowych kontraktów. Nowa strategia zakłada intensyfikację rozwoju na rynkach zagranicznych, takich jak m.in.: Włochy, Niemczy, Czechy czy Rumunia. Planowana jest także dywersyfikacja oferty produktowej w obszarze taboru kolejowego, tramwajowego oraz serwis.

 

“PESA to firma o ponad 160-letniej tradycji. Ostatnie 20 lat to przeobrażenie  firmy z ZNTK w nowoczesnego producenta pojazdów szynowych. Dzięki wysiłkowi i kompetencjom pracowników spółki udało się nam zdobyć silną pozycję na rynku krajowym, a także skutecznie konkurować na rynku europejskim. Teraz PESA potrzebuje nowego otwarcia z silnym finansowo inwestorem, zdolnym zapewnić dalszy rozwój spółki. To ważny dzień i jestem przekonany, że zarówno my, dotychczasowi udziałowcy, jak i pracownicy możemy ze spokojem patrzeć w przyszłość.” – powiedział Zygfryd Żurawski, prezes Pesa Holding, przedstawiciel udziałowców.