Wydarzenia

“Nie” dla modernizacji linii 22

“Nie” dla modernizacji linii kolejowej 22

Trasa kolejowa nr 22 z Radomia do Tomaszowa Mazowieckiego nie doczeka się modernizacji w 2013 roku. Na pocieszenie ministerstwo planuje prowadzenie drobnych prac.
Członkowie stowarzyszenia Radomskie Inwestycje wysłali do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej interpelację w sprawie magistrali linii kolejowej nr 22. W piśmie pytali o to, jakie inwestycje remontowe i rewitalizacyjne zostaną na niej przeprowadzone w przyszłym roku. Stowarzyszenie zakładało, że jest to prawdopodobne, dzięki finansowym nadwyżkom ministerstwa. Jednak odpowiedź resortu nie pozostawia złudzeń – trasa kolejowa nr 22 w najbliższym czasie nie doczeka się modernizacji.

Oto treść odpowiedzi Polskich Linii Kolejowe S.A. na na interpelację złożoną przez Radomskie Inwestycje:
“Zarządca infrastruktury kolejowej – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2013 r. nie przewiduje prac rewitalizacyjnych czy modernizacyjnych na linii kolejowej nr 22 Radom – Tomaszów Mazowiecki. W ramach prac utrzymaniowych w 2013 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zaplanowały na tej linii: mechaniczne oczyszczenie podsypki – 5,8 km toru (- km 8.000 ÷ 10.200 szlak Tomaszów Mazowiecki – Brzustów, – km 17.000 ÷ 20.600 szlak Brzustów – Dęba Opoczyńska ), mechaniczne podbicie toru (10 km w różnych lokalizacjach), pojedynczą wymianę podkładów drewnianych (1800 szt.), uzupełnienie tłucznia (1600 ton), ręczne wycinanie i usuwanie zbędnej roślinności (15 ha), naprawę główną 3 szt. rozjazdów kolejowych oraz wymianę części rozjazdowych na stacjach Drzewica, Wolanów, Przysucha i Radom Krychowice, naprawę główną przejazdów kolejowych ( km 61,189 przejazd kat. „D” w torze nr 1 i 2, – km 80,099 przejazd kat. „A” w torze nr 1 i 2)”.
Wspomniane plany dotyczące prac mogą ulec zmianie – wszystko zależy bowiem od dostępności środków finansowych w przyszłym roku.

Źródło: cozadzien.pl{jcomments on}