Ekonomia i rynek Tabor

NEWAG z dużym wzrostem zysku. Wartość EBITDA wzrosła o 142,1%

NEWAG z dużym wzrostem zysku. Wartość EBITDA wzrosła o 142,1% Fot. NEWAG S.A.

NEWAG przedstawił wstępne jednostkowe wyniki finansowa za I półrocze 2020 roku. Coraz lepsze wyniki producenta z Nowego Sącza r/r.

W związku z trwającym procesem przygotowania raportu okresowego za I półrocze 2020 roku, Zarząd NEWAGu przedstawił wstępne jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe Spółki.

Wyniki jednostkowe

W raporcie czytamy, że wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła 578,8 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to wzrost o 181,9 mln zł (+45,9%). Spółka zanotowała w I półroczu br. zysk netto na poziomie 62,4 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniósł on 15,1 mln zł. Wartość EBITDA wyniosła 107,2 mln zł i była wyższa o 62,9 mln zł (+142,1%) w porównaniu do I półrocza 2019 roku.

Wyniki skonsolidowane

Wartość przychodów ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2020 wyniosła 569,3 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to wzrost o 187,6 mln zł (+49,1%). Za okres pierwszego półrocza br. Grupa wypracowała zysk w wysokości 62,1 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego zysk wyniósł niespełna 12,4 mln zł (+400,8%). Wartość EBITDA wyniosła 111,9 mln zł i była wyższa o 67,7 mln zł (+154%) w porównaniu do I półrocza 2019 roku.

Na wyniki Spółki i Grupy główny wpływ miała zdecydowanie wyższa, w porównaniu do analogicznych okresów w poprzednich latach, wielkość przychodów ze sprzedaży, co jest rezultatem bardziej równomiernego rozłożenia się planów sprzedaży w okresie 2020 roku w porównaniu do poprzednich lat.

Spółka zastrzega, również że przedmiotowe wstępne wyniki finansowe mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem jednak, iż ewentualne zmiany nie powinny mieć charakteru istotnego. Ostateczne wyniki Spółki i Grupy zostaną przekazane w raporcie za pierwsze półrocze 2020 roku Spółki, który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych, zostanie opublikowany w dniu 21 września 2020 roku.