Wiadomości Wywiady

NASZ WYWIAD. Hołda: „W najbliższym czasie rozpoczynamy działanie Kolejowego Centrum Efektywności Energetycznej”

NASZ WYWIAD. Hołda: „W najbliższym czasie rozpoczynamy działanie Kolejowego Centrum Efektywności Energetycznej” Fot. NaKolei.pl

Jako dystrybutor dostarczający energię dla przewoźników kolejowych nie mamy wpływu na wytwarzanie i dostępność energii na rynku. Jednocześnie staramy się szukać rozwiązań, które mogą podnosić efektywność energetyczną przewoźników i zmniejszać pobór energii– mówi portalowi NaKolei.pl Leszek Hołda, członek Zarządu PKP Energetyka S.A.

NaKolei.pl: Jakie są przyczyny silnego trendu wzrostowego cen energii? Czy jest on w jakiś sposób zależny od spółki?

Leszek Hołda: Silny trend wzrostowy cen energii utrzymuje się od wielu miesięcy na całym europejskim rynku energii, także w Polsce. Eksperci zgodnie przyznają, że do najważniejszych przyczyn tej sytuacji należy wzrost ceny węgla, podwyżki cen zielonych certyfikatów oraz praw do emisji CO2. Dla zobrazowania – tak zmieniły się składowe końcowej ceny energii od stycznia do września 2018 roku – ponad 210% wzrosła cena uprawnień do emisji CO2, około 200% podrożały zielone certyfikaty, a węgiel zdrożał około 10%. Rosnące ceny energii są problematyczne zarówno dla systemu kolejowego jak i dla całej gospodarki, szczególnie wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się duże wolumeny energii. PKP Energetyka nie jest producentem, a dystrybutorem i sprzedawcą energii, a zatem w pewnym sensie zakładnikiem cen na giełdzie, która ma w tej chwili 100% obligo na sprzedaż energii elektrycznej.

 PKP Energetyka proponuje przewoźnikom zawieranie wieloletnich kontraktów gwarantujących stabilność cen. Jak wiele spółek kolejowych z tego skorzystało i na ile lat podpisały umowy?

 Zdecydowana większość klientów spółki, bo aż 90%, współpracuje z PKP Energetyka w ramach formuły umów wieloletnich, czyli takich, które zawierane są na 3-4 lata. Oznacza to, że w niektórych przypadkach kompleksowe umowy wieloletnie obowiązują nawet do 2021 roku. Takie rozwiązanie gwarantuje naszym klientom stabilność i przewidywalność cen więc chętnie z niego korzystają.

 Czy Państwa spółka korzysta z jakichś dodatkowych narzędzi, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom wzrostu cen energii?

 Jako dystrybutor dostarczający energię dla przewoźników kolejowych nie mamy wpływu na wytwarzanie i dostępność energii na rynku. Jednocześnie staramy się szukać rozwiązań, które mogą podnosić efektywność energetyczną przewoźników i zmniejszać pobór energii. Przykładem takiego działania jest rekuperacja, a więc odzyskiwanie energii i rozliczanie jej u przewoźników. Stworzyliśmy wspólnie z przewoźnikami korzystny dla obu stron model działania w tym zakresie. Zgodnie z nim, dystrybutor energii trakcyjnej uwzględnia ilość energii wprowadzonej z powrotem do sieci trakcyjnej przez rekuperującego przewoźnika. W efekcie pobiera opłatę jedynie za różnicę pomiędzy energią pobraną przez przewoźnika i przez niego zwróconą. Dotyczy to zarówno opłaty za energię, jak i opłaty dystrybucyjnej.

Jakie inne działania jeszcze podejmujecie?

Innym projektem, który prowadzimy wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Zielonogórskiego jest budowa magazynu energii elektrycznej. Magazyny energii mogą pomóc rozwiązać problem bardzo wysokich napięć sieci energetycznej. Naszym zadaniem jako operatora sieci trakcyjnej jest utrzymywanie odpowiedniej rezerwy na te maksymalne obciążenia. Gdyby udało się wykorzystać magazyny energii, pozwalałyby one pobierać mniejszą moc z sieci dystrybucyjnej w dłuższym okresie, ale jednocześnie szybko przekazywać dużą ilość energii do sieci trakcyjnej wtedy, kiedy będzie to potrzebne. Dodatkowo w najbliższym czasie rozpoczynamy działanie Kolejowego Centrum Efektywności Energetycznej. Naszym celem jest stworzenie platformy do dialogu przewoźników kolejowych, ekspertów i naszej spółki jako dystrybutora energii – po to, aby wspólnie zastanowić się, jakie działania możemy podejmować w celu minimalizacji zużycia energii elektrycznej, która w najbliższych latach zapewne dalej utrzymywać się będzie na wysokim poziomie. To będzie nasz wkład w dyskusję na temat konkretnych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej na kolei.

Deklarują Państwo, że wasza firma prowadzi bezpieczną politykę zakupu energii. Na czym ona polega?

 Przede wszystkim działamy przejrzyście. Po podpisaniu umowy z klientem, niezwłocznie kupujemy energię elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii, zabezpieczając jej dostawy na zakontraktowany okres. Jako dostawca dostarczamy zamówioną i zakupioną energię w ilościach i w sposób określony przez klienta. Dążymy do zawierania wieloletnich kontraktów, co gwarantuje przewoźnikom stabilność cen. Zawsze wywiązujemy się z umów, co oznacza, że cena energii dla klienta nie ulega zmianie przez cały okres umowy niezależnie od turbulencji rynkowych. Zależy nam na dobrej, partnerskiej współpracy z naszymi klientami, dlatego regularnie informujemy o sytuacji na rynku, z wyprzedzeniem przypominamy o datach obowiązywania umów, odpowiednio wcześniej sugerujemy podjęcie decyzji o zakupie energii, organizujemy warsztaty. Nasze doświadczenie i know – how procentują, bo klienci często podkreślają, że jesteśmy dla nich wiarygodnym i stabilnym partnerem.

 Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Piotr Czartoryski-Sziler